U bent hier

Aangifte klasse 1C

 

Aangifte klasse 1 C

Fases van de procedure na de indiening van uw dossier

Bevoegde overheid

Proceduretermijn

Analyse van uw dossier fase per fase

Leefmilieu Brussel

Termijn om het ontvangstbewijs te ontvangen

  • Reken 20 dagen om het ontvangstbewijs te ontvangen dat uw dossier volledig is als u uw dossier niet hebt moeten aanvullen.
  • Als u het hebt moeten aanvullen, reken dan 10 dagen na de ontvangst van de ontbrekende documenten.

U hebt geen antwoord ontvangen binnen deze termijnen?

U kunt één enkele aanmaning sturen naar Leefmilieu Brussel dat 10 dagen heeft om u te antwoorden. Bij gebrek aan antwoord kunt u uw inrichtingen niet exploiteren.
 

Termijn om uw inrichting te exploiteren

  • U kunt uw inrichting exploiteren zodra u het ontvangsbewijs ontvangt dat uw dossier volledig is.
  • Bij een asbestwerf kunt u de werf starten maar u moet de afdeling Inspectoraat altijd 15 dagen voor het begin van de werken in kennis stellen wanneer de werken zullen beginnen.

 

Geldigheid van uw aangifte klasse 1C

In principe is er geen exploitatielimiet in de tijd, behalve voor werfaangiftes waarvoor de exploitatielimiet overeenkomt met het einde van de werf.

 

Bezoek aan de inrichtingen

Ja
voor de meeste dossiers

Openbaar onderzoek

Nee

Overlegcommissie

Nee

 

 

 

 

 

En daarna?

Na het verkrijgen van uw vergunning : uw verplichtingen

Op deze pagina vindt u antwoorden op de volgende vragen:

  • Wat is de termijn voor de gebruikmaking van uw vergunning?
  • Aanplakkingsplicht?
  • Exploitatievoorwaarden?
  • Documenten na de vergunning?
  • Uw activiteit wijzigen, afstaan, stopzetten, uw inrichtingen opnieuw in dienst stellen?

 

Datum van de update: 01/07/2022