U bent hier

De overlegcommissie

Om de regels van sociale afstand te respecteren, hebben de gemeenten het verloop van de overlegcommissies aangepast. Deze maatregelen zijn van toepassing tot en met 31 december 2021. 
  Alleen personen die hebben verzocht om te worden gehoord bij het openbaar onderzoek kunnen deelnemen aan de overlegcommissie.
  Maximaal twee personen kunnen een petitie, wijkcomité of vereniging vertegenwoordigen.
  Het aantal personen dat de aanvrager bijstaat en vertegenwoordigt is beperkt tot twee.
  De overlegcommissie kan per videoconferentie worden gehouden.
  De termijn waarbinnen de overlegcommissie zijn advies uitbrengt is verlengd met 45 dagen.

Indien u een milieuvergunningsaanvraag van klasse 1B of 1A hebt ingediend, zal een overlegcommissie binnen maximaal 15 dagen na afloop van het openbaar onderzoek samenkomen.

De rol van de overlegcommissie?

Er is een overlegcommissie in elke gemeente van het Gewest. Ze is een adviesorgaan die haar advies uitbrengt na een overlegvergadering tussen de aanvrager van de milieuvergunning, de buurtbewoners en de verschillende administratieve actoren.
De commissie neemt een beslissing achter gesloten deuren en brengt een gemotiveerd advies uit.
Het advies van de overlegcommissie wordt geanalyseerd en de uitbatingsvoorwaarden in verband met de milieuvergunning houden er rekening mee.

Wie maakt deel uit van de overlegcommissie? 

De commissie verenigt: 

Binnen welke termijn moet de commissie haar advies uitbrengen? 

De commissie heeft 45 dagen om haar advies uit te brengen na afloop van het openbaar onderzoek. 
Indien ze dit niet doet, kan Leefmilieu Brussel de procedure voortzetten en moet ze geen rekening meer houden met het advies dat na deze termijn wordt uitgebracht.

Datum van de update: 22/03/2021