U bent hier

De overlegcommissie

Indien u een milieuvergunningsaanvraag van klasse 1B of 1A hebt ingediend, zal een overlegcommissie binnen maximaal 15 dagen na afloop van het openbaar onderzoek samenkomen.

De rol van de overlegcommissie?

Er is een overlegcommissie in elke gemeente van het Gewest. Ze is een adviesorgaan die haar advies uitbrengt na een overlegvergadering tussen de aanvrager van de milieuvergunning, de buurtbewoners en de verschillende administratieve actoren.
De commissie neemt een beslissing achter gesloten deuren en brengt een gemotiveerd advies uit.
Het advies van de overlegcommissie wordt geanalyseerd en de uitbatingsvoorwaarden in verband met de milieuvergunning houden er rekening mee.

Wie maakt deel uit van de overlegcommissie? 

De commissie verenigt: 

Binnen welke termijn moet de commissie haar advies uitbrengen? 

De commissie heeft 45 dagen om haar advies uit te brengen na afloop van het openbaar onderzoek. 
Indien ze dit niet doet, kan Leefmilieu Brussel de procedure voortzetten en moet ze geen rekening meer houden met het advies dat na deze termijn wordt uitgebracht.

Datum van de update: 25/10/2019