U bent hier

Het openbaar onderzoek

Indien u een, al dan niet gemengde, milieuvergunningsaanvraag van klasse 2, 1B of 1A hebt ingediend, onderwerpt de gemeente uw project aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek is niet nodig wanneer uw aanvraag gaat over:  

  • een tijdelijke inrichting; 
  • een verlenging van een milieuvergunning waarbij de gevolgen voor de buurt niet wijzigen; 
  • een aangifte van klasse 3 of 1C; 
  • een milieuvergunning van klasse 1D.

Waarom een openbaar onderzoek? 

Om de buurtbewoners te informeren over een project dat waarschijnlijk hinder zal veroorzaken in hun wijk en om hen de kans te geven om te reageren.
Indien de bewoners opmerkingen uiten, zullen deze worden geanalyseerd en de uitbatingsvoorwaarden in verband met de milieuvergunning houden er rekening mee. Wanneer een overlegcommissie moet samenkomen, bezorgt ze een advies aan Leefmilieu Brussel die hier rekening mee houdt om de uitbatingsvoorwaarden van de site te bepalen. 
Indien u uw mening wilt geven, kan u ook deelnemen aan deze vergaderingen en uw standpunt uitleggen. De enige voorwaarde: het mondeling of schriftelijk vragen tijdens het openbaar onderzoek.

Hoe lang duurt het openbaar onderzoek? 

Type van vergunning

Duur van het openbaar onderzoek

Vergunning van klasse 1B en 1A

30 dagen

Vergunning van klasse 2

15 dagen

Een voorwaarde: minstens de helft van het openbaar onderzoek moet plaatsvinden buiten de schoolvakanties.  

Wie organiseert en kondigt het openbaar onderzoek aan? 

De gemeente hangt het advies van het openbaar onderzoek op aan de gemeentelijke uithangborden en de rode affiches met het advies van het openbaar onderzoek in de buurt van de inrichtingen. U kan ook de website van uw gemeente raadplegen om te weten welke openbare onderzoeken worden georganiseerd.
Het publiek kan de documenten raadplegen die aan het openbaar onderzoek onderworpen zijn tijdens de duur van het onderzoek in het gemeentehuis van alle betrokken gemeenten. 

De affiche van het openbaar onderzoek 

De tekst op de affiche van het advies van het onderzoek:

  • beschrijft het soort van geplande werken; 
  • vermeldt de gegevens van de dienst waar u inlichtingen kan inwinnen, het dossier van de vergunningsaanvraag kan raadplegen, uw opmerkingen kan formuleren of u zelfs kan verzetten tegen de vestiging van een etablissement dat  ingedeelde inrichtingen bevat;
  • preciseert de termijn waarover u beschikt om uw rechten te doen gelden.  
Datum van de update: 22/03/2021