U bent hier

Het begeleidingscomité

Hebt u een aanvraag ingediend voor een vergunning van klasse 1A? Dan organiseert Leefmilieu Brussel een begeleidingscomité dat verantwoordelijk is voor de follow-up van de uitvoering van de effectenstudie voor uw project.  

De rol van het begeleidingscomité? 

De inhoud van het bestek van de effectenstudie is vastgelegd door de regering. 
Vervolgens zal het begeleidingscomité concreet:

 • beslissen over de hoofdstukken van het bestek die moeten worden bestudeerd in functie van de specifieke kenmerken van het project; 
 • de geografische gebieden en de alternatieven of varianten bepalen die moeten worden bestudeerd in de effectenstudie;
 • de uitvoeringstermijn van de effectenstudie vastleggen, gewoonlijk 6 maanden;
 • de keuze van het studiebureau dat belast is met de effectenstudie al dan niet goedkeuren; 
 • de gesprekspartner zijn van het erkende studiebureau dat regelmatig verslag moet uitbrengen over de voortgang van de effectenstudie en moet antwoorden op de opmerkingen;
 • controleren of de effectenstudie volledig is en overeenkomstig het bestek;
 • de effectenstudie afsluiten wanneer ze volledig en conform is;
 • u op de hoogte brengen van zijn beslissingen.

Wie maakt deel uit van het begeleidingscomité?  

Het comité omvat minstens:

 • een vertegenwoordiger van elke gemeente die bij het project betrokken is; 
 • een vertegenwoordiger van Leefmilieu Brussel;
 • een vertegenwoordiger van Brussel Mobiliteit;
 • een vertegenwoordiger van Brussel Stedenbouw en Erfgoed

Binnen welke termijn moet het comité  u een antwoord bezorgen? 

Antwoordtermijn van het begeleidingscomité

Voor welke actie? 

15 dagen vanaf het ontvangstbewijs van uw volledig dossier 

Om:

 • de hoofdstukken die moeten worden bestudeerd in het bestek voor de effectenstudie te bepalen;
 • de geografische gebieden en de alternatieven of varianten te bepalen die moeten worden bestudeerd in de effectenstudie;
 • de uitvoeringstermijn van de effectenstudie vast te leggen;
 • uw keuze van studiebureau al dan niet goed te keuren.

Opmerking: indien het project onderworpen is aan de wetgeving inzake overheidsopdrachten zal de keuze van het studiebureau later worden goedgekeurd.

30 dagen vanaf de bezorging van de effectenstudie door de studieverantwoordelijke

Om u te informeren of de effectenstudie in overeenstemming is met het bestek of moet worden vervolledigd. 

Indien u binnen deze termijn geen antwoord ontvangt, kan u contact opnemen met Leefmilieu Brussel om informatie over uw dossier te krijgen. 
Indien u de beslissing van het begeleidingscomité betwist, kan u ook contact opnemen met Leefmilieu Brussel. U kan uw dossier ook aan de regering overmaken. 

En daarna?

Openbaar onderzoek 

Datum van de update: 22/03/2021