U bent hier

Vergunning klasse 1D

Vergunning klasse 1D

Fases van de procedure na de indiening van uw dossier

Bevoegde overheid

Proceduretermijn

Analyse van uw dossier fase per fase

Leefmilieu Brussel

Termijn om het ontvangstbewijs te ontvangen

  • Reken 20 dagen om het ontvangstbewijs te ontvangen dat uw dossier volledig is als u uw dossier niet hebt moeten aanvullen.
  • Als u het hebt moeten aanvullen, reken dan 10 dagen na de ontvangst door de gemeente van de ontbrekende documenten.

 

Termijn voor de beslissing betreffende uw vergunningsaanvraag

U zult een beslissing ontvangen 30 dagen na het ontvangstbewijs te hebben ontvangen dat uw dossier volledig is: of wel een vergunningsaanvraag, ofwel een weigering.
 

Bijkomende termijnen

Advies van de DBDMH: de adviestermijn is 15 dagen.
Indien het advies na deze termijn wordt verstrekt, wordt de termijn voor de aflevering verlengd met het aantal dagen vertraging.

 

U hebt geen antwoord ontvangen binnen de afleveringstermijnen?

U kunt een aangetekende brief sturen naar Leefmilieu Brussel. Als u binnen een termijn van 10 dagen na het verzenden van uw aangetekende brief geen antwoord hebt ontvangen, staat dit gebrek aan antwoord gelijk met een weigering.

U kunt dan een bezwaarschrift indienen.

 

Bezoek aan de inrichtingen

Ja

voor de meeste dossiers

Openbaar onderzoek

Nee

Overlegcommissie

Nee

 

En daarna?

Na het verkrijgen van uw vergunning : uw verplichtingen

Op deze pagina vindt u antwoorden op de volgende vragen:

  • Wat is de termijn voor de gebruikmaking van uw vergunning?
  • Aanplakkingsplicht?
  • Exploitatievoorwaarden?
  • Documenten na de vergunning?
  • Uw activiteit wijzigen, afstaan, stopzetten, uw inrichtingen opnieuw in dienst stellen?


 

Datum van de update: 22/03/2021