U bent hier

De fases van de procedure na het indienen van uw milieuvergunningsaanvraag of uw aangifte

Vanaf het moment dat u uw volledig dossier, formulier en bijlagen hebt verzonden, en dat u de informatiebrief ontvangt, analyseert de bevoegde overheid uw dossier. Deze procedure vereist termijnen die verschillen naargelang de klasse van de milieuvergunning die u hebt aangevraagd of de aangifte die u hebt ingediend.

Op deze pagina’s vindt u informatie over elke fase van de procedure naargelang uw vergunningsaanvraag of uw aangifte en de vereiste termijnen tussen de verschillende fases tot aan de beslissingname: analyse van uw dossier, eventuele bezoeken aan de inrichtingen, openbaar onderzoek, overlegcommissie, advies van DBDMH

Om het vervolg van de procedure fase per fase te kennen, vanaf de informatiebrief die de ontvangst van uw volledig dossier bevestigt tot aan de beslissing, kunt u de onderstaande tabellen raadplegen volgens de klasse van uw vergunning of van uw aangifte:

Waarom een eventueel bezoek aan uw inrichtingen?

Afhankelijk van uw dossier kan de ambtenaar die belast is met de analyse ervan uw inrichtingen bezoeken. Het doel hiervan is:

  1. u te ontmoeten, u de procedures uit te leggen en uw vragen te beantwoorden;
  2. te controleren of de site voldoet aan de opgelegde eisen: de mogelijke gevolgen van uw inrichtingen voor het milieu onderzoeken en meten, eventueel oplossingen voorstellen om problemen te verhelpen.
Datum van de update: 22/03/2021

Contact: 

Hulp nodig?

Het gemeentebestuur als uw aanvraag een vergunning klasse 2 of 3 betreft;
hub.brussels, het Brussels agentschap voor de ondersteuning van het bedrijfsleven, als uw aanvraag een onderneming of een school betreft;
Leefmilieu Brussel in de andere gevallen aan permit@leefmilieu.brussels.