U bent hier

Formulieren Milieuvergunningen

Formulieren betreffende de aanvraag van een milieuvergunning
 

Omschrijving document

Pdf
versie

Word
versie

De bij de formulieren gevoegde verklarende documenten zijn informatief. Ze moeten niet naar het openbaar bestuur teruggestuurd worden.

Inrichting van klasse 1A of 1B:

Aanvraagformulier voor een milieuvergunning, aanvraagformulier voor de hernieuwing van een milieuvergunning

Aanvraagformulier voor een milieuvergunning, inrichting van klasse 1A of 1B (.pdf)

Aanvraagformulier voor een milieuvergunning, inrichting van klasse 1A of 1B (.doc)

Formulier easyPermit klasse 1A of 1B :

Het formulier easyPermit is een dynamisch formulier om de samenstelling van uw dossier voor een milieuvergunningsaanvraag te vergemakkelijken.

  Aanvraagformulier voor een milieuvergunning, inrichting van klasse 1A of 1B (.doc)
2

Inrichting van klasse 2:

Aanvraagformulier voor een milieuvergunning, aanvraagformulier voor de hernieuwing van een milieuvergunning

Aanvraagformulier voor een milieuvergunning, inrichting van klasse 2  (.pdf)

Aanvraagformulier voor een milieuvergunning, inrichting van klasse 2 (.doc)

3

Tijdelijke inrichting:

Aanvraagformulier voor een milieuvergunning

Aanvraagformulier voor een milieuvergunning, tijdelijke inrichting (.pdf)

Aanvraagformulier voor een milieuvergunning, tijdelijke inrichting (.doc)

4

Inrichtingen van klasse 3:

Aangifteformulier

Aangifteformulier voor inrichtingen van klasse 3 (.pdf)

Aangifteformulier voor inrichtingen van klasse 3 (.doc)

Inrichtingen van klasse 3:

Specifieke aangifte voor etablissement dat versterkt geluid na middernacht verspreidt (rub 135c)

Aangifteformulier voor inrichtingen van klasse 3 - Rubriek 135c  (.pdf) Aangifteformulier voor inrichtingen van klasse 3 - Rubriek 135c (.doc)
5

Inrichtingen van klasse 1C:

Aangifteformulier (verschillend van werf voor asbest) 

Aangifteformulier voor inrichtingen van klasse 1C (.pdf)

Aangifteformulier voor inrichtingen van klasse 1C (.doc)

6

Asbest vergunning:

Formulier voor de aanvraag van milieuvergunning  voor een tijdelijke werf voor inkapseling en/of verwijdering van asbest van klasse IB

Formulier voor de aanvraag van milieuvergunning van klasse 1B voor een tijdelijke werf voor inkapseling en/of verwijdering van asbest (.pdf)

Formulier voor de aanvraag van milieuvergunning van klasse 1B voor een tijdelijke werf voor inkapseling en/of verwijdering van asbest (.doc)

7

Asbest vergunning:

Formulier voor de aangifte van een klasse 1C voor een werf voor inkapseling en/of verwijdering van asbest 

Formulier voor de aangifte van een klasse I.C voor een werf voor inkapseling en/of verwijdering van asbest (.pdf)

Formulier voor de aangifte van een klasse I.C voor een werf voor inkapseling en/of verwijdering van asbest (.doc)

8

Inrichting van klasse 1D:

Aanvraagformulier voor een milieuvergunning

Aanvraagformulier voor een milieuvergunning, inrichting van klasse 1D (.pdf) Aanvraagformulier voor een milieuvergunning, inrichting van klasse 1D (.doc)
9

Inzamel- en verwerkingsinrichting van afvalstoffen :

Aanvullende informatie bij aanvraagformulier milieuvergunning

10

Inrichting van klasse 1D:

Gebruik van valoriseerbare materialen

Aanvullende informatie bij aanvraagformulier milieuvergunning

11 Aanvraagformulier voor de verlenging van een milieuvergunning

 

Aanvraagformulier voor verlenging van een milieuvergunning (.doc)

12 Aanvraagformulier voor wijziging van een milieuvergunning

Aanvraagformulier voor wijziging van een milieuvergunning (.pdf)

Aanvraagformulier voor wijziging van een milieuvergunning (.doc)

13 Formulier van notificatie van wijziging houder van milieuvergunning

Formulier van notificatie van wijziging houder van milieuvergunning (.pdf)

Formulier van notificatie van wijziging houder van milieuvergunning (.doc)

14 Formulier van notificatie van stopzetting van activiteiten  (ingedeelde inrichtingen)

Formulier van notificatie van stopzetting van activiteiten  (ingedeelde inrichtingen) (.pdf)

Formulier van notificatie van stopzetting van activiteiten  (ingedeelde inrichtingen) (.doc)

15 Aanvraag voor elektronische communicatie in het kader van de aflevering van milieuvergunningen en –certificaten, aangifte, registraties en erkenningen die vallen onder de bevoegdheid van Leefmilieu Brussel.
De dossiers die door de elektronische procedure worden beoogd, worden in de voetnoten (blz. 2) in het formulier gespecificeerd. 
Dit formulier moet slechts één keer per type dossiers ingevuld worden en zal voor al die door de elektronische procedure beoogde type dossiers gelden. 
Aanvraag voor elektronische communicatie (.pdf) Aanvraag voor elektronische communicatie (.doc)
16 Aanvraag voor het raadplegen van een milieuvergunning (Vergunningen)  Aanvraagformulier voor het raadplegen van een milieuvergunning (Vergunningen) (pdf)  Aanvraagformulier voor het raadplegen van een milieuvergunning (Vergunningen) (.doc).
17

Inrichting van klasse 1A of 1B:

Aanvraagformulier voor een milieu-attest

Aanvraagformulier voor een milieu-attest, inrichting van klasse 1A of 1B (.pdf)

Aanvraagformulier voor een milieu-attest, inrichting van klasse 1A of 1B (.doc)

Bescherming van uw privéleven

Omdat we veel belang hechten aan de bescherming van uw privéleven, handelen we steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet inzake het privéleven (wet van 8 december 1992 over de bescherming van persoonlijke gegevens).

Door ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken, aanvaardt u uitdrukkelijk dat wij die gegevens mogen bewaren en verwerken voor de doeleinden van behandeling van uw dossier.

Niet-openbaarmaking 

De persoonlijke gegevens die wij zo verzamelen, worden geenszins verkocht of aan derden doorgegeven. We behandelen ze als vertrouwelijke informatie.

Beveiliging 

We nemen alle technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, ongeoorloofde toegang, onvrijwillige wijzigingen, beschadiging of bekendmaking.

Toegang en wijzigingsrecht 

Alle persoonlijke gegevens worden beheerd en verwerkt door BIM, Havenlaan, 86c/3000, 1000 Brussel. Enkel de personen die instaan voor dat beheer hebben toegang tot deze persoonlijke gegevens.

U kunt uw gegevens op elk moment inkijken, verbeteren of wissen. Daarvoor volstaat een schriftelijk verzoek, dat wij meteen zullen inwilligen.

Datum van de update: 13/08/2019
Contact: 

Waar kan u met uw vragen terecht?

Indien u hulp nodig hebt om uw milieuvergunningsaanvraag in te vullen:

Voor iedere andere informatieaanvraag, kan u ons contactformulier gebruiken.