U bent hier

Formulieren Grondwaterwinningen

Voor elk type van grondwaterwinning is een milieuvergunning vereist: bemalingen, pompproeven, permanente winningen en winningen in het kader van open geothermische systemen.

Er zijn dus geen vrijstellingen meer voor:

  • Bemalingen van minder dan 96 m³ / dag
  • Pompproeven die minder dan 2 maanden duren

Om uw aanvraag in te dienen, gebruik het formulier dat van toepassing is voor uw activiteit:

Formulieren voor de vergunningsaanvraag van grondwaterwinningen

(BBHR van 22/11/2018)

Type aanvraag Omschrijving documenten Pdf
versie
Word
versie

Bemalingen & Pompproeven

Formulier easyPermit klasse 1C – 1D bemalingen en pompproeven

 

Permanente winningen 
debiet ≤ 500 m³/jaar

Formulier easyPermit  aangifte klasse 1C

 

Aanvullende informatie Permanante grondwaterwinningen

Permanente winningen 
500 < debiet ≤ 30.000 m³/jaar  

Aanvraagformulier milieuvergunning klasse 2

Aanvullende informatie Permanante grondwaterwinningen

Permanente winningen 
debiet > 30.000 m³/jaar

Aanvraagformulier easyPermit milieuvergunning klasse 1B 

 

Aanvullende informatie permanante grondwaterwinningen

Open geothermische systemen

Aanvraagformulier easyPermit milieuvergunning klasse 1B 

 

Aanvullende informatie open geothermische systemen

 

Datum van de update: 19/08/2019