U bent hier

Formulieren voor geothermische systemen

Ongeacht of het om gesloten of open geothermische systemen gaat, alle geothermische systemen zijn onderworpen aan een aangifte of een milieuvergunning.

Indien uw activiteit of project meerdere inrichtingen van verschillende klassen bevat, moet u de vergunning aanvragen die overeenkomt met de inrichting van de hoogste klasse. U moet dus slechts één vergunning of voorafgaande aangifte indienen, zelfs al heeft u meerdere ingedeelde inrichtingen. Voor de gesloten geothermische systemen zal het te gebruiken formulier dus afhangen van de strengste klasse voor de geplande ingedeelde inrichtingen.

Formulieren voor de aanvraag van geothermische systemen  

Type aanvraag

Beschrijving document

Word-versie

Gesloten geothermische systemen

Indien de aanvraag enkel een gesloten geothermisch systeem betreft (of enkel  ingedeelde inrichtingen onderworpen aan een aangifte): gebruik het formulier voor de aangifte van klasse 1C – easyPermit, specifiek voor de gesloten geothermische systemen

Opmerking: u moet controleren of de warmtepomp die verbonden is met het geothermisch systeem niet onderworpen is aan een milieuvergunning - rubriek 132B (link naar de classificatietool) – Indien dit het geval is, moet u onderstaand formulier voor aanvraag milieuvergunning gebruiken!

Indien andere ingedeelde inrichtingen van de aanvraag behoren tot klasse 1A, 1B, 2 of 1D: gebruik het formulier voor aanvraag milieuvergunning van klasse 1A, 1B, 2 of 1D - easyPermit

Open geothermische systemen

Formulier  voor aanvraag milieuvergunning van klasse 1A /1B/2/1D - easyPermit

De informatie en technische documenten die specifiek moeten worden voorzien voor de geothermische systemen worden via de tool EasyPermit verstrekt, die wordt vermeld in het kader van de “ingedeelde inrichtingen” van het aanvraagformulier. U kan deze informatie ook rechtstreeks raadplegen via de volgende links: 

Datum van de update: 19/09/2022