U bent hier

Formulieren grondwaterwinningen

Voor elk type van grondwaterwinning is een aangifte of milieuvergunning vereist: bemalingen, pompproeven en permanente winningen.

Informatie over de termijnen voor aangiftes en milieuvergunningen vindt u via de pagina "De fases van de procedure". U vindt er met name de termijnen voor de procedures van klasse 1C en 1D.

De onderstaande tabel bevat de formulieren voor grondwaterwinningen met uitzondering van de geothermische systemen. Deze laatste bevinden zich op de pagina van de aanvraagformulieren voor de open en gesloten geothermische systemen.

Om uw aanvraag in te dienen : gebruik het formulier dat van toepassing is voor uw activiteit:

Formulieren voor de aanvraag van een pompproef

Welk geval is van toepassing voor u? Is  behandeling van opgepompt water nodig voor lozing? Uw verplichtingen Formulier
Uw kadastraal perceel ligt NIET in categorie 3 of 4 van de bodeminventaris Niet van toepassing Dien een aangifte (1C) of een milieuvergunningsaanvraag  (1D) in voor een Pompproef
Uw kadastraal perceel ligt WEL in categorie 3 of 4 van de bodeminventaris Ja U moet beroep doen op een bodemverontreinigingsdeskundige om te voldoen aan 1 van volgende stappen :
1.    Het opstellen van een saneringsvoorstel 
of
2.    Het opstellen van een risicobeheersvoorstel
of
3.    Het indienen van een aangifte van behandeling van beperkte duur
/
Neen* Dien een aangifte (1C) of een milieuvergunningsaanvraag  (1D) in voor een Pompproef

* Opgelet : indien het installeren van de pompproefput(ten) gepaard gaat met het behandelen van de uitgeboorde verontreinigde grond, moet tevens een vergunning voor het behandelen van deze grond worden aangevraagd (saneringsvoorstel, risicobeheersvoorstel  of behandeling van beperkte duur).

Formulieren voor de aanvraag van een bemaling

Geval 1:

OF

Uw verplichtingen Formulier
Dien een aangifte (1C) of een milieuvergunningsaanvraag  (1D) in voor een Bemaling

* « Bodembehandeling »:
- een gelijkvormigheidsverklaring van een risicobeheersvoorstel of saneringsvoorstel tot aan de slotverklaring of,
- een aangifte van behandeling van beperkte duur tot aan de slotverklaring of,
- een piloottest in het kader van het opstellen van een risicobeheersvoorstel of saneringsvoorstel.

 

Geval 2:

Is het oppompen van grondwater
nodig voor de bodem-behandeling?
Is de duur van de bemaling langer dan de duur van de bodembehandeling? Uw verplichtingen Formulier
Ja Ja

U moet beroep doen op een bodemverontreinigingsdeskundige om te voldoen aan 1 van volgende stappen :
1.    Het opstellen van een saneringsvoorstel
of
2.    Het opstellen van een risicobeheersvoorstel
of
3.    Het indienen van een aangifte van behandeling van beperkte duur 

EN
Dien een aangifte (1C) of een milieuvergunningsaanvraag  (1D) in voor een Bemaling

/

 

 

 

 

 

 

 

Neen U moet beroep doen op een bodemverontreinigingsdeskundige om te voldoen aan 1 van volgende stappen :
1.    Het opstellen van een saneringsvoorstel
of
2.    Het opstellen van een risicobeheersvoorstel
of
3.    Het indienen van een aangifte van behandeling van beperkte duur
/
oppompen van grondwater
NIET nodig 
voor bodembehandeling
Niet van toepassing Dien een aangifte (1C) of een milieuvergunningsaanvraag  (1D) in voor een Bemaling

* « Bodembehandeling »:
- een gelijkvormigheidsverklaring van een risicobeheersvoorstel of saneringsvoorstel tot aan de slotverklaring of,
- een aangifte van behandeling van beperkte duur tot aan de slotverklaring of,
- een piloottest in het kader van het opstellen van een risicobeheersvoorstel of saneringsvoorstel.

 

Formulieren voor de aanvraag van een permanente grondwaterwinning

Welk geval is van toepassing voor u? Uw verplichtingen Formulier
Uw aanvraag betreft enkel een permanente winning betreft met een debiet ≤ 500m³/jaar Dien een aangifte van klasse 1C – 3 in

Uw aanvraag betreft een permanente winning met een debiet > 500m³/jaar 

of 

Uw aanvraag betreft tevens andere inrichtingen van klasse 1A, 1B, 2 of 1D 

Dien een milieuvergunningsaanvraag van klasse 1A/1B/2/1D in
Datum van de update: 19/09/2022

Contact: 

Hulp nodig?

Afdeling Vergunningen en Partnerschappen: permit-water@leefmilieu.brussels