U bent hier

Formulieren grondwaterwinningen

Voor elk type van grondwaterwinning is een aangifte of milieuvergunning vereist: bemalingen, pompproeven en permanente winningen.

De onderstaande tabel bevat de formulieren voor grondwaterwinningen met uitzondering van de geothermische systemen. Deze laatste bevinden zich op de pagina van de aanvraagformulieren voor de open en gesloten geothermische systemen.

Om uw aanvraag in te dienen: gebruik het formulier dat van toepassing is voor uw activiteit: 

Formulieren voor de aanvraag van grondwaterwinningen

Type aanvraag Beschrijving document Word-versie

Bemalingen

Formulier easyPermit klasse (1C – 1D)

Pompproeven

Formulier easyPermit klasse (1C – 1D)
Permanente winningen

Indien de aanvraag een permanente winning betreft (debiet ≤ 500m³/jaar) : het formulier Easypermit aangifte van klasse 1C-3

Opmerking: De informatie en technische documenten die specifiek moeten worden voorzien voor een permanente winning worden via de tool easyPermit verstrekt, die wordt vermeld in het kader van de “ingedeelde inrichtingen” van het aangifteformulier

Indien de aanvraag een permanente winning betreft met een debiet > 500m³/jaar of indien de aanvraag ook andere inrichtingen van klasse 2, 1B of 1A betreft: het formulier EasyPermit van klasse 2/1B/1A

Opmerking: De informatie en technische documenten die specifiek moeten worden voorzien voor de permanente winning worden via de tool EasyPermit verstrekt , die wordt vermeld in het kader van de “ingedeelde inrichtingen” van het aanvraagformulier

De informatie en technische documenten die specifiek moeten worden voorzien voor de permanente winning worden via de tool EasyPermit verstrekt, die wordt vermeld in het kader van de “ingedeelde inrichtingen” van het aanvraagformulier. U kan deze informatie ook rechtstreeks raadplegen via de volgende link: 

Datum van de update: 09/12/2019