U bent hier

Aanvraag van milieuvergunning, voorafgaande aangifte en milieu-attest

Een formulier easyPermit is beschikbaar voor uw aanvraag van een milieuvergunning van klasse 1A, 1B en voor de aanvraag van een verlenging van de milieuvergunning. 
Het formulier easyPermit is een dynamisch formulier dat toegang geeft tot een maximum aan informatie en online tools met als doel de samenstelling van een aanvraagdossier voor een milieuvergunning te veréénvoudigen.

U kan vanaf nu uw aanvraag voor een milieuvergunning elektronisch indienen voor de aanvragen van milieuvergunningen en aangiftes die beheerd worden door Leefmilieu Brussel (klasse 1A, 1B, klasse 2 “publiek”, 1C en 1D en verlenging van de milieuvergunning). 

Om dit te doen, moet u echter de volgende procedure volgen:

  1. Vul het aanvraagformulier voor elektronische communicatie  in en stuur deze op. U moet dit formulier slechts éénmaal invullen voor al uw aanvragen.
  2. Stuur per elektronische weg 1 exemplaar van uw dossier bestaande uit het aanvraagformulier en zijn bijlagen opgesteld in functie van de klasse van uw vergunning. Raadpleeg onderstaande tabel.
  3. U moet steeds een ontvangstbewijs krijgen binnen de 5 dagen die volgen op het versturen van uw dossier.
    Indien u deze niet ontvangt, betekent dit dat we deze niet ontvangen hebben.
  4. Neem dan contact op met onze diensten .
 

Omschrijving document

Pdf
versie

Word
versie

Formulier easyPermit klasse 1A of 1B of 2

 

Aanvraagformulier voor een milieuvergunning, inrichting van klasse 1A of 1B (.doc)

2 Milieuvergunning van klasse 1D: Aanvraagformulier voor een milieuvergunning, inrichting van klasse 1D (.pdf) Aanvraagformulier voor een milieuvergunning, inrichting van klasse 1D (.doc)
3 Formulier easyPermit  aangifte klasse 1C  
4 Aangifte van klasse 1C: Aangifteformulier voor inrichtingen van klasse 1C (.pdf) Aangifteformulier voor inrichtingen van klasse 1C (.doc)
5

Aangifte van klasse 3:

Aangifteformulier voor inrichtingen van klasse 3 (.pdf) Aangifteformulier voor inrichtingen van klasse 3 (.doc)
6

Aanvraagformulier voor de verlenging van een milieuvergunning

  Aanvraagformulier voor verlenging van een milieuvergunning (.doc)
7 Aanvraagformulier voor wijziging van een milieuvergunning Aanvraagformulier voor wijziging van een milieuvergunning (.pdf) Aanvraagformulier voor wijziging van een milieuvergunning (.doc)
8 Tijdelijk milieuvergunning   Aanvraagformulier voor een milieuvergunning, tijdelijke inrichting (.pdf) Aanvraagformulier voor een milieuvergunning, tijdelijke inrichting (.doc)
9

Milieu van klasse 1A of 1B:

Aanvraagformulier voor een milieu-attest, inrichting van klasse 1A of 1B (.pdf) Aanvraagformulier voor een milieu-attest, inrichting van klasse 1A of 1B (.doc)
10

Aanvraag voor elektronische communicatie in het kader van de aflevering van milieuvergunningen en –certificaten, aangifte, registraties en erkenningen die vallen onder de bevoegdheid van Leefmilieu Brussel.
Dit formulier moet slechts één keer per type dossiers ingevuld worden en zal voor al die door de elektronische procedure beoogde type dossiers gelden. 

Aanvraag voor elektronische communicatie (.pdf) Aanvraag voor elektronische communicatie (.doc)

 

Datum van de update: 04/09/2019