U bent hier

Vorst Nationaal

Vorst Nationaal is een onmisbare concertzaal in het Brusselse culturele leven en is een legendarische locatie voor zowel publiek van alle leeftijden als artiesten.

Muziekconcerten in alle stijlen, sportevenementen, musicals, balletten, enz. brengen leven in deze emblematische en een van de best uitgeruste zalen van België.

Eén milieuvergunning, twee doelen

De vernieuwing van de milieuvergunning voor Vorst Nationaal heeft als doel het evenwicht te bewaren tussen de levenskwaliteit van de buurtbewoners en de economische levensvatbaarheid van de site, met behoud van een recreatief aanbod voor de Brusselaars.

Leefmilieu Brussel luistert naar de buurtbewoners

Het openbaar onderzoek heeft met name klachten over geluidsoverlast i.v.m. de mobiliteit en meer in het bijzonder over de parkeerdruk voor de omwonenden en files aan het licht gebracht.

Leefmilieu Brussel eiste daarom dat de exploitant op het vlak van mobiliteit maatregelen voorstelt die op het terrein zijn getest, net als een mobiliteitsstudie met de meetresultaten van verschillende jaren.

Leefmilieu Brussel legde vervolgens strikte exploitatievoorwaarden vast op basis van de feitelijke en objectieve convergentiepunten van vier mobiliteitsstudies: de studie uitgevoerd door de exploitant in het kader van de vergunningsaanvraag, twee studies uitgevoerd door een buurtbewoner en één door de gemeente.

Strikte exploitatievoorwaarden voor de mobiliteit

De vergunning legt de exploitant zeer concrete maatregelen op, in het bijzonder:

  • Een parking voor Vorst Nationaal voorzien met minimaal 680 plaatsen, met een pendeldienst afhankelijk van de locatie van deze parking, voor elk evenement vanaf 5.000 personen of wanneer sport- of folkloristische evenementen plaatsvinden op dezelfde dag als een evenement.
  • Evenementen met meer dan 5.000 personen beperken op vrijdag of ze volgens een gespreid schema plannen -  bijvoorbeeld beginnen om 20u30 - om overbelasting van het verkeer aan het einde van de dag te voorkomen.
  • Het aantal evenementen met meer dan 7.000 mensen tot gemiddeld 15 concerten per jaar beperken met een maximum van 18 concerten per jaar. Dit aantal is berekend om een evenwicht te vinden tussen concerten over een periode van 3 jaar.
  • Het type van publiek voor elk evenement analyseren om een ’mobiliteitsprofiel’ en aangepaste mobiliteitsmaatregelen op te stellen in overeenstemming met de STOP – strategie.
  • Alle ticketkopers 48 uur op voorhand een ‘mobiliteitsmailing’ sturen met de opties voor de bereikbaarheid van de zaal die zijn vastgelegd volgens het mobiliteitsprofiel.
  • Een multimodaal toegangsplan in de website opnemen.
  • Een  Event Pass MIVB in het ticket integreren en de frequenties van de MIVB-lijnen verhogen in functie van het evenement.
  • Een ‘Bravo Ticket’ -formule voor de trein invoeren en communiceren over de uurregeling van de treinen voor de terugkeer.
  • Beveiligde fietsparkings installeren.
  • Een Kiss & Ride-zone inrichten voor het afzetten en ophalen van toeschouwers.

Om de gemoedsrust van de buurtbewoners op lange termijn te garanderen, moet de exploitant zich bovendien engageren voor een voortdurend verbeteringsproces en tot 2025 jaarlijks en vervolgens om de 3 jaar een ‘activiteitenvervoerplan’ opstellen.

Om dit proces te ondersteunen, wijst de exploitant een ‘mobiliteitscoördinator’ aan die het aanspreekpunt zal zijn inzake mobiliteit, tussen de zaal en de gemeente, het Gewest of de buurtbewoners.

Deze plannen bevatten alle concrete maatregelen die zijn genomen om de mobiliteit te vergemakkelijken. Een mobiliteitsverslag moet deze maatregelen elk jaar evalueren. Op basis van deze evaluatie zal een mobiliteitsfollow-up-comité  de impact analyseren van de maatregelen die door de zaal zijn genomen en het zal kunnen vragen om de uitbatingsvoorwaarden van de vergunning aan te passen. Zo zorgt het voor voortdurende maatregelen voor de mobiliteit.

Voorwaarden voor het geluid, de trillingen en veiligheid

Voor het geluid

De bestaande milieuvergunning had reeds strenge voorwaarden geïntegreerd om de geluidsoverlast te bestrijden. Het studiebureau dat verantwoordelijk is voor de vergunningsaanvraag concludeerde dat er geen impact was met en zonder concert.

Voor de trillingen

Leefmilieu Brussel heeft zeer strikte bijgewerkte normen geïntegreerd in de nieuwe milieuvergunning.

Voor de brandveiligheid

De nieuwe exploitant van de zaal heeft belangrijke investeringen gedaan om de veiligheid te verbeteren.  De vergunning herinnert de exploitant er evenwel aan dat hij nog maatregelen moet nemen voor de brandcompartimentering van  bepaalde technische lokalen.

Naam van het project : Vorst Nationaal 

Adres: Globelaan 36, 1190 Vorst

Afleveringsdatum van de vergunning: 22 december 2020

Aanvrager: Antwerps Sportpaleis

Datum van de update: 12/08/2021