U bent hier

Project Musée Kanal – Centre Pompidou

Het immense gebouw van glas en staal dat de Citroën-garage huisvestte, een emblematische plek in het Brusselse landschap, zal een belangrijk cultureel centrum worden.

Een patrimoniaal en cultureel doel

Een patrimoniaal en cultureel doel

1 project, 3 dimensies

 • Een museum voor moderne en hedendaagse kunst, een partnerschap tussen de Stichting Kanal en het Parijse Centre Pompidou.
 • Een architectuurmuseum, een bibliotheek en een ontmoetingsplaats voor de liefhebbers van de Brusselse hedendaagse architectuur, landschappen en ecosystemen in partnerschap met het Brussels architectuurcentrum CIVA.
 • Gezellige ruimten voor podiumkunsten, film, concerten, debatten en ontspanning en op de hoogste verdieping een restaurant met uitzicht over de stad.

  Met Leefmilieu Brussel: een duurzaam en verantwoordelijk project

  Vanuit een respect voor het stedelijke landschap, het leefmilieu en de levenskwaliteit van de bevolking heeft de milieuvergunning die in december 2020 werd afgeleverd betrekking op de definitieve fase van het project. Deze ligt in het verlengde van de testfase die het project aan de Brusselaars moest voorstellen.

  Leefmilieu Brussel heeft met de projectontwerpers samengewerkt om het project te verbeteren en de impact op het leefmilieu en de buurt zoveel mogelijk te beperken. De uitbatingsvoorwaarden in de vergunning betreffen voornamelijk 4 grote thema’s: veiligheid, waterbeheer, mobiliteit, geluid en trillingen. Er zullen regelmatig evaluatierapporten worden opgesteld over de twee laatste thema’s. Het project zal zo voortdurend worden geëvalueerd.

  Voor de veiligheid heeft Leefmilieu Brussel samengewerkt met de DBDMH, in het bijzonder om het maximumaantal personen te bepalen dat in de verschillende evenementenruimten is toegelaten.  De uitbater zal ook een “veiligheidsverantwoordelijke” moeten aanwijzen voor de veiligheidsaspecten van de diverse evenementen die op de site zullen plaatsvinden.

  Voor het waterbeheer vonden Leefmilieu Brussel, de projectontwerper en Vivaqua samen een oplossing voor het probleem van de lozing van regen- en afvalwater van de site in de Zenne die onder het Maximiliaanpark loopt en op deze plaats overdekt is. 

  Het regenwater dat in de Zenne wordt geloosd zonder een beroep te doen op een stormbekken zal de rivier voeden die deels zal openliggen om een betere biodiversiteit te garanderen.

  Het afvalwater zal in de riolering in de buurt worden geloosd. 

  Deze oplossing is een win-winsituatie voor alle partijen: ze maakt een beter beheer van het water op de site mogelijk en vermijdt, voor de projectontwerper, de dure installatie van systemen voor de opname  van regenwater.

  Voor de mobiliteit promoot de milieuvergunning de alternatieve vervoerwijzen via de ‘STOP’- strategie. In dit verband vraagt ze o.a.:

  • de aanleg van 200 mobiele fietsparkeerplaatsen voor het publiek en 25 plaatsen voor de kantoren die zich op de site bevinden; 
  • een multimodaal toegangsplan aan te bieden;
  • een “mobiliteitskit” ter beschikking te stellen om de organisatoren van grote evenementen toe te laten alternatieve vervoermiddelen voor de wagen te promoten.

  Voor het geluid en de trillingen heeft Leefmilieu Brussel de projectontwerper en haar geluidsdeskundigen gevraagd om structurele en exploitatiemaatregelen te treffen om de geluidshinder van toekomstige activiteiten van het museum zoveel mogelijk te beperken. 

  Concreet leggen de structurele maatregelen op om:

  • in het grote auditorium geluidswanden te installeren volgens het principe van ‘box in a box’; 
  • de vloerplaten van elkaar te scheiden om elke voortplanting van het geluid te voorkomen; 
  • de technische installaties en het restaurant dat is voorzien op de ‘rooftop’ te isoleren tegen geluidshinder;
  • een afgesloten ruimte te bieden voor het laden en lossen van kunstwerken en andere elementen die nodig zijn voor evenementen.

  De exploitatiemaatregelen vereisen in het bijzonder om:

  • de geluidsemissieniveaus berekend volgens de geluidsisolatie van de betrokken ruimtes in acht te nemen;
  • het globaal geluidsniveau te beperken door de bronnen van de geluidsemissies te verminderen;
  • voor bepaalde ruimten akoestische gordijnen te plaatsen;
  • de toegang tot de ‘rooftop’ tijdens de dag te beperken;
  • geen luidruchtige opbouw- of afbraakwerken te voorzien tijdens de nacht;
  • het publiek te sensibiliseren voor de geluidsaspecten en het respect voor de buurt.

  Ze vragen ook de wetgeving inzake versterkt geluid te respecteren die de auditieve gezondheid van de toekomstige bezoekers van de site zal beschermen.

  Naam van het project: Musée Kanal Centre Pompidou

  Adres: Sainctelettesquare 21, 1000 Brussel

  Afleveringsdatum van de vergunning:  18 december 2020

  Aanvrager: Stichting KANAL

  Datum van de update: 12/08/2021