U bent hier

Project Brouck’R

Het de Brouckèreplein, gelauwerd door Jacques Brel en emblematisch voor het Brussels Gewest, zal binnenkort getuige zijn van de afbraak/heropbouw van het gebouwencomplex achter de bekende bioscopen.

Het is de bedoeling een gemengd project te creëren met winkels op de begane grond, een zone voor collectieve voorzieningen, woningen en studentenkoten, alsmede kantoren en een hotel, en dit alles in een vanuit architecturaal standpunt homogeen huizenblok.

Na talrijke tussenkomsten van Leefmilieu Brussel werd het oorspronkelijke project grondig gewijzigd.

De milieuvergunning die eind februari 2021 verleend werd, slaat op het gewijzigde project en omvat alle exploitatievoorwaarden die nodig zijn om de bescherming van de bevolking en het leefmilieu te waarborgen en de negatieve impact van het project te beperken.

Wat de mobiliteit betreft, houden de voorwaarden onder meer in dat 562 fietsstallingen moeten worden geïnstalleerd, dat de leveringszones op het terrein zelf moeten worden aangelegd om geluidsoverlast voor de buurt te voorkomen en dat het aantal parkeerplaatsen moet worden beperkt tot 170 (in plaats van de oorspronkelijk gevraagde 224). De vergunning houdt dus rekening met het centrale karakter van het project (openbaar vervoer en voetgangerszone in de buurt) en moedigt het gebruik van alternatieve vervoerswijzen aan.

Bovendien is het project vrij voorbeeldig op het gebied van regenwaterbeheer, aangezien het voorziet in hergebruik van regenwater en de installatie van grote groendaken. Deze voorstellen van de opdrachtgever zijn opgenomen in de voorwaarden voor het waterbeheer. In totaal gaat het over: 45 m³ teruggewonnen regenwater, 1546 m² intensieve groendakbedekking en 2923 m² extensieve groendakbedekking die worden opgelegd. Er is ook een stormbekken van 105 m³ nodig om het overtollige regenwater te bufferen voordat het in de riolering wordt geloosd.

Wat energie betreft, is het oorspronkelijke project gewijzigd om beter in te spelen op de klimaatproblematiek en voorziet het nu in een gesloten geothermisch systeem voor de verwarming van de woningen, in plaats van condensatieketels. Bovendien heeft een levenscyclusanalyse van het project op basis van de huidige kennis en aanbevelingen aangetoond dat de koolstofbalans gunstiger uitvalt in het geval van een afbraak-heropbouw dan in het geval van een ingrijpende renovatie.

De geothermische installatie is, evenals de andere technische installaties op het terrein (ventilatiesystemen, hoogspanningscabines enz.), onderworpen aan strikte exploitatievoorwaarden.

Door al deze voorwaarden waarborgt de milieuvergunning dus de bescherming van het leefmilieu en de bevolking op gebieden als lucht, water, bodem, lawaai enz. Het is ook een antwoord op de vele opmerkingen die tijdens de twee openbare onderzoeken zijn gemaakt en houdt rekening met de twee adviezen van de overlegcommissies.

Enkele cijfers ter vergelijking van het oorspronkelijke project en het goedgekeurde project:

  Oorspronkelijk project Goedgekeurd project
Parkeerplaatsen voor auto’s en motorfietsen

224 plaatsen:

 • 180 voor de woningen;
 • 44 voor de kantoren;
 • 0 voor de omwonenden;
 • 0 leveringszones.

170 plaatsen:

 • 110 waarvan 22 voor motorfietsen voor de woningen;
 • 46 voor de omwonenden;
 • 11 voor de kantoren;
 • 3 leveringsplaatsen waarvan 2 voor auto's en 1 voor kleine vrachtwagens.
Fietsstallingen

642 plaatsen:

 • 403 voor de woningen waarvan 0 voor bakfietsen en 25% met twee niveaus;
 • 176 voor de koten;
 • 63 voor de kantoren waarvan 0 voor bakfietsen;
 • 0 voor werknemers;

562 plaatsen:

 • 341 voor de woningen (meer dan één plaats per slaapkamer) waarvan 33 voor bakfietsen, en op de begane grond;
 • 144 voor de koten;
 • 62 voor de kantoren waarvan 10 voor bakfietsen;
 • 15 voor de hotelmedewerkers.

Naam van het project: Brouck'R

Adres : De Brouckèreplaats 40, 1000 Brussel

Afgiftedatum van de vergunning: 26/02/2021

Aanvrager: Debrouckère Development

Datum van de update: 12/08/2021