Focus op de toegekende vergunningen

Wilt u meer details over de toegeken milieuvergunningen? Wilt u een samenvatting van de essentiële punten van de vergunning voor een groot project? Wilt u een kopie aanvragen van een toegekende vergunning? 

Bent u geïnteresseerd in de milieuvergunningen van de ondernemingen in uw wijk?

Al deze informatie vindt u op de onderstaande pagina’s:   

Datum van de update: 05/03/2021