U bent hier

Checklist met uw verplichtingen (professionnels)

Voor werkplaatsen voor verwerking van dierlijke producten: slagerij, vishandel, traiteurzaak

Bij een controle legt u het volgende voor:
☐ Een register voor het verwijderde dierlijk afval. Hierin zitten in chronologische volgorde:
=> de facturen voor verwijdering van dierlijk afval;
=> de handelsdocumenten voor dit afval die melding maken van:

  • de aard en de hoeveelheid afval;
  • de naam van de werkplaats die afval produceert.

     Houd dit register vijf jaar lang bij.
☐ Een schriftelijke overeenkomst met de geregistreerde ophaler of transporteur. In deze overeenkomst staat de frequentie van de verwijderingen duidelijk vermeld.
☐ Een processchema (behalve als uw milieuvergunning u een afwijking toestaat).
☐ Een jaarbalans die u naar de inspectiedienst van Leefmilieu Brussel dient te sturen.

Voor koffiebranderijen

Bij een controle legt u het volgende voor:
☐ De facturen van het jaarlijkse onderhoud van de installaties (maximaal 15 maanden tussen twee onderhoudsbeurten). 

    Houd deze facturen vijf jaar lang bij.
☐ De facturen van het jaarlijkse onderhoud van de brandblusapparaten en de slanghaspels.

Datum van de update: 06/09/2018