U bent hier

Uw tent: bijzondere voorwaarden (professionnels)

a. De tent ontwerpen en beheren
b. De veiligheid waarborgen

Naast de algemene voorwaarden voor uitbating van een schouwspelzaal, moet uw tent voldoen aan een reeks bijzondere voorwaarden om de veiligheid te verzekeren en de omgeving nadien weer in goede staat te herstellen.

a. De tent ontwerpen en beheren

De tent

 • Uw tent moet worden opgesteld op een veilige afstand van de gebouwen en aanplantingen.
 • De tent en zijn aanhangsels moeten voldoen aan de norm NBN EN13782.
 • De tent moet minstens twee aparte uitgangen hebben met een hoogte van minstens 2 meter. Eén uitgang langs de hoofdingang, de andere aan de tegenoverliggende kant.    

  Verplicht aantal uitgangen afhankelijk van het maximaal aantal personen toegelaten in de tent

  Aantal personen

  Aantal aparte uitgangen

  Voorbeeld

  500 personen

  2 uitgangen

   

  < 500 personen

  2 uitgangen + 1 extra uitgang per veelvoud of deel van 500 personen

  1000 personen = 3 uitgangen

  1250 personen = 4 uitgangen

  1500 personen = 4 uitgangen

 • Het doek van de tent moet van klasse A2 of van elke andere gelijkaardige norm zijn. 

  U moet beschikken over het proces-verbaal van een test om de brandreactie van het tentdoek te bepalen. De leverancier moet u dat bezorgen.

 • De stabiliteit van de tentstructuur en van de aanhangsels, de goede verankering en de kwaliteit van de montage moeten formeel bevestigd worden door een deskundig ingenieur ter zake. Het stabiliteitsverslag moet de maximale windsnelheid vermelden die de structuur en de verankering aankunnen.
 • U moet ter plaatse een goed werkend systeem voorzien om de windsnelheid te meten.
 • Het is verboden een evenement te houden indien:
 • de windsnelheid 90 km/u of meer bedraagt
 • de windsnelheid hoger is dan de maximale snelheid vastgelegd in het verslag van de deskundige of
 • de windsnelheid hoger is dan de maximale snelheid vermeld in het advies van de DBDMH

U moet zich houden aan de meest dwingende norm.

Tribunes

 • De ruimte onder de tribunes is verboden voor het publiek.
 • Het is verboden wat dan ook te plaatsen of op te bergen onder de tribunes, zelfs niet tijdelijk.
 • Houd de ruimte onder de tribunes schoon.

Verlichting

 • Voorzie voldoende spots om de uitgangen, de nooduitgangen en de buitentoegangswegen te verlichten indien de openbare verlichting niet volstaat.
 • Het is verboden andere voedingsbronnen dan elektriciteit te gebruiken voor de verlichting.

Toegangswegen
Het aantal, de locatie en de kenmerken van de toegangswegen worden vastgelegd in overleg met de DBDMH (Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp).

 • Voorzie aparte en duidelijk aangegeven toegangs- en parkeerwegen voor de hulp- en nooddiensten.

De omgeving in zijn oorspronkelijke staat herstellen

 • Herstel het terrein na afbraak van de tent weer in zijn oorspronkelijke staat.

Top

b. De veiligheid waarborgen

 • De veiligheidsverantwoordelijke:
 • raadpleegt vooraf via de officiële instanties (het KMI bijvoorbeeld) de weersvoorspellingen op korte termijn;
 • laat de tent ontruimen indien er gevaar is voor het publiek door de weersomstandigheden en in elk geval als de wind snelheden van meer dan 90 km/u haalt.   

  U moet het meest dwingende veiligheidsadvies volgen om over te gaan tot een evacuatie:

  • de windsnelheid bedraagt 90 km/u of meer
  • de windsnelheid is hoger dan de maximale snelheid vastgelegd in het verslag van de deskundige of
  • de windsnelheid is hoger dan de maximale snelheid vermeld in het advies van de DBDMH

Brandbestrijdingsmateriaal

 • Installeer 1 brandblusser per 200 m2.  

  AB-poederblussers van 6 kg of AB-waterblussers van 6 liter.

 •  Laat de brandblussers jaarlijks controleren.

Verwarmingstoestellen en ontvlambare producten

 • Het is verboden in de tent recipiënten te plaatsen met vloeibare gassen, vloeistoffen of materialen die licht ontvlambaar zijn.
 • Het is verboden verwarmingstoestellen in de tent te plaatsen.
 • Het is verboden om vuurwerk of andere pyrotechnische producten te gebruiken.
 • Installeer verbrandingsmotoren, warmtegeneratoren en de voorraad met brandstof op een veilige plaats, op minstens 1 meter buiten de tent. 

Top

Datum van de update: 09/11/2018