U bent hier

Schouwspelzalen (professionnels)

U wilt een schouwspelzaal, een feestzaal, een discotheek uitbaten? U wilt een tijdelijk evenement organiseren, zoals een theater-, dans- of circusvoorstelling? U wilt de exploitatievoorwaarden van uw milieuvergunning beter begrijpen?  U wilt graag weten aan welke wettelijke voorwaarden u moet voldoen? 
Deze gids geeft toelichting bij al uw verplichtingen. Hij zet ook de mogelijke uitzonderingen uiteen.

Is dit op u van toepassing? 

Deze voorwaarden zijn van u op toepassing indien u uitbater bent van: 

 • een bioscoop, een schouwburg, een opera, een muziekhal, een concertzaal, een discotheek, een feestzaal met een oppervlakte van meer dan 200 m2;

  Een feestzaal is een inrichting:

  • die hoofdzakelijk bedoeld is om feesten te organiseren (banketten, huwelijken, communiefeesten...) of
  • waar regelmatig opvoeringen plaatsvinden, ongeacht hun aard (poppentheater, concert, amateurtheater...)
 • een café, een café chantant, een bar of een restaurant met een podium indien de inrichting groter is dan 200 m2;
 • een circus of een tent met een ingenomen oppervlakte van meer dan 200 m2;
 • een kerk waar regelmatig concerten worden gehouden en waarvan de oppervlakte die toegankelijk is voor de gelovigen meer dan 200 m2;
 • een dancing met een oppervlakte van meer dan 200 m2 ;

Wilt u een tijdelijk evenement organiseren in een schouwspelzaal of in een tent, dan valt u onder deze voorwaarden. 

Indien u uw evenement organiseert in een zaal die reeds een milieuvergunning heeft met rubriek 135. In dat geval hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen.

Indien u een polyvalente zaal uitbaat. In dat geval hangt de (niet-) indeling af van de aard van de activiteiten die er worden georganiseerd. Als de aard van de activiteiten nog niet gekend is, zal de zaal forfaitair worden ingedeeld (indien voor het publiek toegankelijke oppervlakte groter is dan 200 m2). 

Vraag meer inlichtingen aan de Milieudienst van de gemeente waar het evenement plaatsvindt.

Deze  voorwaarden zijn niet op u van toepassing in bepaalde specifieke gevallen.  

Deze voorwaarden zijn niet van u op toepassing indien u uitbater bent van: 

 • een vergader-, conferentie- of videozaal;
 • een auditorium;
 • een geluidsopnamestudio;
 • een kegelbaan;
 • een sportzaal, gymzaal of zaal voor danslessen, zelfs indien ze bij gelegenheid gebruikt wordt voor feestjes (een fancy-fair bijvoorbeeld);
 • een voetbalstadion, zelfs indien het bij gelegenheid gebruikt wordt voor een concert of evenement;
 • een zaal voor binnenspelen (een bridgezaaltje bijvoorbeeld);
 • een ontmoetingsruimte met achtergrondmuziek (een walkingdinner bijvoorbeeld);
 • een café of een restaurant waar men danst of zingt, maar niet op een podium (bijvoorbeeld een artiest die danst of zingt terwijl hij tussen de tafels loopt);
 • een festival-, concert-, bioscoop- of theaterruimte in de open lucht.

De voorwaarden naleven: een wettelijke verplichting

Uw schouwspelzaal maakt deel uit van de ingedeelde inrichtingen die onderworpen zijn aan een milieuvergunning.

Om de oppervlakte van uw uitbating te berekenen, moet u de oppervlakte van de zaal of zalen en van de aangrenzende lokalen die nodig zijn voor de goede exploitatie (vestiaire, bar, geluidskamer, toiletten, doorgangen, ticketcontrolezones...) optellen.
De oppervlakte van de verdiepingen met kantoorruimte hoeft u niet mee te rekenen, zelfs al gebruikt u die kantoren om uw uitbating te beheren.

Berekening van de drempel Indeling van de zaal

Feest-/concertzalen, operazalen, discotheken, muziekhallen, tenten, schouwspelzalen, bioscoopcomplexen met een totale ingenomen oppervlakte > 200 m2  waarvan de totale capaciteit van de zaal :

 • Lager of gelijk is aan 3.000 personen
   
 • Groter is dan 3.000 personen

 

 

 

 

 

Rubriek 135 A (klasse 2)

Rubriek 135 B (klasse 1B)

Aandacht : Als u nog niet over een geldige milieuvergunning beschikt (voor rubriek 135A of 135B), dan moet u bij de gemeente waar uw inrichting is gelegen altijd een aangifte van klasse 3 (rubriek 135C)  indienen indien u tussen middernacht en 7u versterkte muziek wilt verspreiden, ongeacht het geluidsniveau. Deze verplichting geldt vanaf 21/02/2018 voor alle voor het publiek toegankelijke inrichtingen, met inbegrip van de evenementen in open lucht of tijdelijke evenementen.

Als u niet alle voorwaarden van uw milieuvergunning respecteert, dan bent u in overtreding en riskeert u sancties (boete, gebruiksverbod, gevangenisstraf). 

Waarom deze voorwaarden? 

De voorwaarden die in de milieuvergunning worden vastgelegd, hebben tot doel:

 • de veiligheid te verzekeren;
 • de mobiliteit te verzekeren;
 • het leefmilieu te vrijwaren en in het bijzonder geluidsoverlast te vermijden voor de buurt en voor het publiek.

Deze gids geeft u meer duidelijkheid over:

Een checklist geeft een samenvatting van uw verplichtingen, met name inzake veiligheid.

Datum van de update: 13/02/2020