U bent hier

Wijziging, vervanging of buitengebruikstelling van de stookolietank (professionnels)

 • Vraag de schriftelijke toelating aan Leefmilieu Brussel, indien u de wand van een bestaande enkelwandige opslagtank wenst te verdubbelen.   

  Vraag de toelating aan uw gemeente of aan Leefmilieu Brussel (afhankelijk van wie uw vergunning heeft afgeleverd).

  • Indien u de toelating moet aanvragen bij Leefmilieu Brussel, moet u uw aanvraag richten tot:

     Leefmilieu Brussel
     Afdeling Vergunningen en Partnerschappen
     Thurn & Taxis-site
     Havenlaan 86C - bus 3000
     1000 Brussel

  • Gelieve u tot de milieudienst van de gemeente te wenden indien uw vergunning door de gemeente werd afgeleverd.

  Wacht altijd de officiële toelating af alvorens deze wijzigingen uit te voeren.

 • Voordat u een stookolie opslagtank gaat vervangen, moet u hiervoor de schriftelijke toelating vragen van de bevoegde overheid. Vat de werken pas aan wanneer u de toelating hebt ontvangen.   

  Vraag de toelating aan uw gemeente of aan Leefmilieu Brussel (afhankelijk van wie uw vergunning heeft afgeleverd).

  • Indien u de toelating moet aanvragen bij Leefmilieu Brussel, moet u uw aanvraag richten tot:

      Leefmilieu Brussel
      Afdeling Vergunningen en Partnerschappen
      Thurn & Taxis Site
      Havenlaan 86C, bus 3000
     1000 Brussel

  Vermeld in uw brief:

  -   de datum van de werken;

  -   de beschrijving van de werken.

  U kunt ook het aanvraagformulier voor wijziging van een milieuvergunning invullen en naar Leefmilieu Brussel opsturen.

  Wacht altijd de officiële toelating af alvorens deze wijzigingen uit te voeren.

  Indien u op het moment van de vervangingswerken een verontreiniging van de bodem vaststelt, moet u dit onmiddellijk melden aan Leefmilieu Brussel  (Onderafdeling Bodems).

 • Indien u een opslagtank voorgoed buitendienst stelt, moet u de verantwoordelijke overheid inlichten via een aangetekende brief, voorafgaand aan uw werken. Vermeld in uw brief:

  • de datum van de werken;
  • de beschrijving van de werken.
 • Houd u nauwgezet aan de procedure voor buitengebruikstelling die u zal worden meegedeeld, en in het bijzonder:

  • laat de opslagtank ledigen en ontgassen;
  • laat de opslagtank reinigen en laat het gevaarlijk afval afvoeren door een vergunde operator in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die u een traceerbaarheidsdocument bezorgt dat de verwijdering van het afval aantoont;
  • laat de opslagtank afvoeren, of laat ze zitten onder bepaalde voorwaarden;  

   Wilt u de stookolie opslagtank laten zitten? Dan hebt u de toelating nodig van de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor uw toelating of vergunning (Leefmilieu Brussel of uw gemeente).

   Doorgaans mag een stookolie opslagtank in de grond blijven zitten indien:

   • ze niet hinderlijk is bij een toekomstige controle van de bodemverontreiniging of een behandeling;
   • de vulvoorzieningen buiten gebruik zijn gesteld, zodat de opslagtank niet meer kan worden gevuld.
  • laat een verkennend bodemonderzoek uitvoeren:  

   Het wetgevend kader dat de verplichtingen regelt omtrent de uitvoering van een bodemonderzoek, is de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer van en de sanering van verontreinigde bodems.

   De volgende link maakt u wegwijs in uw verplichtingen in het kader van de bodemwetgeving.

   • verplicht voor opslagplaatsen >10.000 liter;
   • voor opslagplaatsen ≤ 10.000 liter: alleen indien tijdens de werken een verontreiniging van de bodem aan het licht wordt gebracht of indien er een incident is opgetreden dat een bodemverontreiniging kan veroorzaken (lek, overloop, enz.).
Datum van de update: 21/01/2019