U bent hier

Hebt u reeds een milieuvergunning voor uw school? (éducation)

Controleer op onze onlinekaart van de lopende milieuvergunningen of uw milieuvergunning nog steeds geldig is.

Vindt u uw milieuvergunning niet meer of wilt u uw milieuvergunning raadplegen? 

U vindt ze terug op onze pagina  « een afgeleverde milieuvergunning raadplegen ».

Een milieuvergunning hebben betekent niet automatisch dat u niets meer moet doen. 

Van zodra u uw milieuvergunning hebt ontvangen, moet u de verplichtingen ervan naleven:

  • Controleer of uw school voldoet aan de uitbatingsvoorwaarden die door uw milieuvergunning worden vastgelegd. Vergewis u ervan dat u ons alle gevraagde documenten hebt bezorgd.
  • Dien een aanvraag tot wijziging van de milieuvergunning in indien een of meerdere  inrichtingen in uw school werden gewijzigd.
  • Uw vergunning is 15 jaar geldig.  Om de vergunning te vernieuwen moet u een verlengingsaanvraag indienen 1 jaar voor de 15 de verjaardag van uw vergunning.  Raadpleeg onze pagina «  Hoe een milieuvergunning verlengen ? 
Datum van de update: 02/12/2020