U bent hier

Maatregelen van toepassing van 1/01/2021 tot en met 31/03/2021

De Brusselse regering heeft beslist de afleveringstermijnen van de milieuvergunningen die onderworpen zijn aan een openbaar onderzoek met 3 maanden te verlengen.
Deze verlenging is van toepassing sinds 1 januari 2021.

Om welke dossiers gaat het?

De verlenging van de afleveringstermijn geldt voor:

  • De aanvragen van milieuvergunningen van klasse 1A, 1B en 2 ingediend tussen 1 januari en 31 maart 2021.

Waarom de vervaltermijnen met 3 maanden verlengen? 

De covid-19-gezondheidscrisis laat niet toe de procedures voor de aflevering van stedenbouwkundige en milieuvergunningen op normale wijze voort te zetten.  

Het principe van de ‘social distancing’ dat door de federale regering wordt opgelegd, heeft rechtstreekse gevolgen op de onderzoeksfases van de milieu- en de stedenbouwkundige vergunningsaanvragen.  

Door bepaalde termijnen met 3 maanden te verlengen, zorgt de Brusselse regering ervoor dat: 

  • u als aanvrager niet wordt geconfronteerd met een stilzwijgende weigering indien de afleveringstermijn van uw vergunning is overschreden;
  • de gemeentebesturen en het Gewest - Leefmilieu Brussel of Brussel Stedenbouw en Erfgoed - bijzondere bekendmakingsmaatregelen kunnen organiseren: overlegcommissies en openbare onderzoeken.

Welke nieuwe termijnen zijn concreet van toepassing op uw dossier?

U zal uw aanvraag indienen tussen 1 januari en 31 maart 2021?

De termijn om uw beslissing te ontvangen, wordt met 3 maanden verlengd.

Overlegcommissies en social distancing

Om de ‘social distancing’-regels na te leven, heeft de regering het verloop van de overlegcommissies aangepast zonder de rechten van de bevolking te wijzigen. Deze maatregelen zijn van toepassing tot en met 31 december 2021.

  • Enkel personen die gevraagd hebben om tijdens het openbaar onderzoek gehoord te worden, zullen kunnen deelnemen aan de overlegcommissie.
  • Maximaal 2 personen kunnen een petitie, wijkcomité of vereniging vertegenwoordigen.
  • Maximaal 2 personen kunnen de aanvrager begeleiden en vertegenwoordigen.
  • De overlegcommissie kan via videoconferentie plaatsvinden.

Meer info ?

Hebt u een aanvraag lopen?

Neem dan via e-mail contact op met de medewerker die verantwoordelijk is voor uw dossier. Zijn of haar gegevens staan vermeld in alle brieven over uw dossier.

Hebt u vragen?

Richt u tot permit@leefmilieu.brussels

U kunt ook de praktische gids voor milieuvergunningen raadplegen.

Datum van de update: 08/03/2021