U bent hier

Uitvoeringsmaatregelen van 16/06/2020 tot 15/12/2020 of 31/12/2020

De Brusselse regering heeft besloten de termijnen voor de aflevering van milieu- en stedenbouwkundige vergunningen die aan een openbaar onderzoek onderworpen zijn, met 6 maanden te verlengen. 
Deze verlenging treedt in werking op 16 juni 2020. Zij komt bovenop een eventuele schorsing/verlenging die voorafgaand werd bekomen.  

 

 

 

 

Om welke dossiers gaat het?

    De afleveringstermijn wordt met 6 maanden verlengd:

 • voor aanvragen die op 16 juni 2020 in behandeling zijn;
 • voor aanvragen ingediend vanaf 16 juni 2020 tot en met 31 december 2020 

Bovendien wordt de geldigheidsduur van bepaalde beslissingen ook met zes maanden verlengd:

 • milieuvergunningen en goedkeuringen die vervallen tussen 16 juni 2020 en 15 december 2020;
 • milieuvergunningen en erkenningen waarvoor u tussen 16 december 2019 en 15 december 2020 een verlenging moet aanvragen.

Waarom worden de strikte termijnen met 6 maanden verlengd?

De gezondheidscrisis Covid-19 heeft niet toegelaten de procedures voor de aflevering van stedenbouwkundige en milieuvergunningen normaal voor te zetten.

Het principe van de door de federale overheid opgelegde "sociale afstand" heeft directe gevolgen voor de behandelingsfases van de aanvragen voor milieu- en stedenbouwkundige vergunningen. 

Door sommige termijnen met nog eens 6 maanden te verlengen, 

 • stelt de Brusselse regering u als aanvrager in staat om: 
  • bepaalde procedures uit te voeren die tijdelijk waren uitgesteld, zoals een energieaudit of een verkennend bodemonderzoek;
  • niet geconfronteerd te worden met een stilzwijgende weigering van de beslissing indien de termijn voor de aflevering van uw vergunning wordt overschreden.
 • De gemeentebesturen en het Gewest - Leefmilieu Brussel of Brussel Stedenbouw en Erfgoed worden in staat gesteld om:
  • de hangende bijzondere publiciteitsmaatregelen te organiseren: overlegcommissies en openbare onderzoeken;
  • de aanvragen te behandelen voor de verlenging van vergunningen die geen bijzondere bekendmakingsmaatregelen vereisen, teneinde de gelijke behandeling van alle aanvragers te waarborgen;
  • Leefmilieu Brussel wordt in staat gesteld om zijn bedrijfsbezoeken te hervatten, wat inhoudt dat de belanghebbenden – de vergunningsaanvrager, de omwonenden of andere instanties – elkaar ontmoeten, met inachtneming van de regels inzake sociale afstand.

Wat zijn concreet de nieuwe termijnen die van toepassing zijn op uw dossier?

Loopt uw aanvraag voor een milieu- of stedenbouwkundige vergunning al?

De beslissingstermijn wordt verlengd met 6 maanden.

Zult u uw aanvraag indienen tussen 16 juni en 31 december 2020?

De beslissingstermijn wordt verlengd met 6 maanden.

Wat met de verlengingen van milieuvergunningen?

U moet uw verlengingsaanvraag indienen tussen 16/06/2020 en 15/12/2020?

Uw basismilieuvergunning blijft nog 6 maanden geldig zodat u uw aanvraagdossier beter kunt voorbereiden en de bevoegde overheid meer tijd krijgt om de beslissing over de verlenging van de vergunning te nemen.

Normaliter moet u immers ten minste één jaar voor het verstrijken van de looptijd van uw milieuvergunning een verlenging van 15 jaar aanvragen. Deze periode van een jaar werd echter beïnvloed door de Covid-19-crisis. 

Stel dat uw milieuvergunning vervalt op 20 september 2021. De aanvraag voor een verlenging van deze vergunning moet normaliter tegen uiterlijk 20 september 2020 worden ingediend. 

Door de verlenging van de termijnen kunt u dus de verlenging van uw vergunning aanvragen tot 20 maart 2021. 

Hebt u tussen 16 december 2019 en 15 december 2020 een verlenging van uw milieuvergunning aangevraagd of gaat u dat doen?

Uw aanvraag voor de verlenging van uw milieuvergunning wordt dus onderzocht in de periode van de gezondheidscrisis. Uw vergunning blijft nog 6 bijkomende maanden geldig.

Opgelet: Als u vóór 16 maart 2020 een verlenging van uw milieuvergunning moest aanvragen en dit niet hebt gedaan, kunt u geen aanspraak maken op de extra termijn van 6 maanden.

Overlegcommissies en sociale afstand

Om de regels van sociale afstand te respecteren, hebben de gemeenten het verloop van de overlegcommissies aangepast, zonder echter afbreuk te doen aan het openbare karakter ervan. Deze maatregelen zijn van toepassing tot en met 31 december 2020.

 • Alleen personen die hebben verzocht om te worden gehoord bij het openbaar onderzoek kunnen deelnemen aan de overlegcommissie.
 • Maximaal twee personen kunnen een petitie, wijkcomité of vereniging vertegenwoordigen.
 • Het overlegcomité kan met instemming van alle partijen per videoconferentie bijeenkomen.

Uw dossier voor de aanvraag van een milieuvergunning is geldig, maar moet in regel worden gesteld?

Als u door de gezondheidscrisis de in uw milieuvergunning bepaalde termijn niet kunt naleven, dan moet u het volgende doen:

Meer informatie?

Hebt u een aanvraag lopend?
Neem contact op met de ambtenaar die verantwoordelijk is voor uw dossier per e-mail. U vindt zijn gegevens in alle brieven over uw dossier.

Hebt u vragen?

Richt u tot permit@leefmilieu.brussels 

Raadpleeg eveneens de praktische gids voor milieuvergunningen.

Datum van de update: 08/03/2021