U bent hier

Niet-ingedeelde werf: na te leven voorwaarden (professionnels)

Als uw werf betrekking heeft op kleine asbestverwijderings- of -inkapselingswerkzaamheden, zoals het vervangen van de stopverfvoegen van de ramen, kleine ingrepen op het dak zoals het verwijderen van een kleine oppervlakte golfplaten... dan hoeft u geen vergunning aan te vragen. Wanneer u echter een asbesthoudend dak gaat reinigen met hoge druk of in platen gaat boren om zonnepanelen te plaatsen, vereist een toelating.
Maar zelfs als u geen vergunning moet aanvragen voor uw kleine werkzaamheden, moet u onder andere de algemene voorwaarden in verband met niet-ingedeelde werven naleven die worden opgelegd door het asbestbesluit.

Veiligheidsmaatregelen

 • Vermijd de verspreiding van asbestvezels in de omgeving.
 • Demonteer asbestmateriaal met de hand of met geschikte werktuigen die de verspreiding van asbestvezels beperken.
 • Scheid de werkzone af ten opzichte van nabijgelegen ruimten.
 • Vernevel water of een fixeermiddel vóór en tijdens het werk.
 • Zuig de vezels indien mogelijk aan de bron af. Gebruik in dat geval:
  • een speciale stofzuiger met een absoluutfilter en
  • couveusezakken

Uw asbestafval

In alle gevallen

 • Neem alle voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat er tijdens de behandeling of het vervoer van het asbestafval naar de opslagruimte of de container asbest vrijkomt.
 • Houd asbestafval gescheiden van ander afval. Materialen die met asbest gecontamineerd zijn en die niet kunnen worden gereinigd met een stofzuiger met een absoluutfilter of met water, worden als asbestafval beschouwd.
 • Het is verboden asbestafval te verdichten of te vermalen.
 • Het is verboden asbestafval te recycleren.
 • Het is verboden asbestafval naar een recyclagecentrum te brengen.

Uw asbestafval afvoeren

Asbestafval is gevaarlijk afval. Het moet als dusdanig worden beheerd.
Raadpleeg de wetgeving in verband met gevaarlijk afval: Brudalex.

Datum van de update: 14/09/2022