U bent hier

Uw werkplaats: inrichting en onderhoud (professionnels)

a. Uw werkplaats inrichten en beveiligen 
b.  Hinder vermijden
c.  Brand voorkomen 
d. Uw werkplaats reinigen en onderhouden 
e. Levensmiddelen opslaan 
f. Uw werkplaats ombouwen

a. Uw werkplaats inrichten en beveiligen 

 • De werkplaats wordt enkel gebruikt om  levensmiddelen op te slaan, te bereiden of te verkopen.
 • In de werkplaats liggen er enkel producten, machines, gebruiksvoorwerpen en nuttig gereedschap voor het werk.
 • De muren en het plafond bestaan uit gladde en harde materialen en zijn wasbaar met warm zeepwater.
 • De koelruimte kan men gemakkelijk schoonmaken en is bedekt met gemakkelijk wasbare en ontsmetbare gladde materialen.
 • Waak over een perfecte hygiëne: bestrijd de verspreiding van ongedierte (knaagdieren, insecten, vogels, ...)

=> Voor slagerijen en vleesverwerkende werkplaatsen

 • Om het afvalwater naar de riolering af te voeren installeert u een rooster dat de deeltjes van meer dan 6 mm kan tegenhouden.
 • Installeer bij voorkeur een sifon met stankslot om geuren die terugkomen te vermijden.

=> Voor koffiebranderijen

 •  De werkplaats is gebouwd in onbrandbaar materiaal.
 • Elke koffiebrander is gebouwd in metaal en staat minstens 1,5 m van de gemene muur af.
 • De vensterramen zijn onbeweeglijk.
 • Als er houtwerk in het plafond zit, dan is dat bedekt met vuurbestendige gipsplaten (Rf 1h).

Top

b.  Hinder vermijden

Hinder door lawaai

 • Als er risico op lawaai is, houd dan de deuren en vensters van de werkplaats tijdens de activiteit gesloten.
 • In koffiebranderijen  staat de schoorsteen van de stookplaats eerder ver van de gemene muren af.

Hinder door geuren en stof

=> Voor werkplaatsen voor de bereiding van levensmiddelen

 • Voorkom geurproblemen:
  • sla afval op een frisse plek op 
  • verhoog de frequentie van de afvalverwijdering.
 • Bij klachten installeert u een geurfilter. 

  Verschillende soorten van filters neutraliseren de geuren.
  Bijvoorbeeld:

  • filters die vet- en geurdeeltjes tegenhouden;
  • uv-filters die de vetten door het fotolyse-effect vernietigen;
  • actief-koolstoffilters die de geuren tegenhouden...
 • Verlucht de werkplaats. Gebruik een efficiënt verluchtingssysteem dat om de buurt niet te hinderen geregeld is op de werkuren van de werkplaats. 

 • Plaats de afvoer van de ventilatie:

  • voldoende hoog, om de verspreiding van de uitgestoten gassen in de hand te werken;
  • zo ver mogelijk van de naburige gebouwen.

=> Voor werkplaatsen voor het roken van vis

 • De rookkamer is volledig luchtdicht en de rook wordt via de schoorsteen afgezogen.
 • Installeer een afzuigkap die in verbinding staat met de afzuigschoorsteen. Daarin moeten de verbrandingsproducten terechtkomen wanneer de rookkamer opengaat.

=> Voor koffiebranderijen

 • De rook en de geurende producten worden met een mechanische zuiger afgezogen en naar een filtertoestel gesast.
 • De schoorsteen is voldoende hoog, zodat ze de buurt niet hindert met rook, roet, gassen of geuren.
 • Stofzuigers zuigen het stof aan de bron op en zamelen het in een hermetisch afgesloten recipiënt in.

Top

c.  Brand voorkomen 

 • Wanneer u toestellen installeert of gebruikt die warmte afgeven, voorkom dan brandrisico’s.

=> Voor koffiebranderijen

 • In de werkplaats mag u geen
  • vloeistoffen of ontvlambare gassen, ook niet
  • het afval ervan of
  • de lege recipiënten waarin ze zaten opslaan
 • In de werkplaats mag u na een brandingscyclus nooit zakken met ingezameld stof opeen stapelen.
 • Volg de instructies in uw milieuvergunning van de DBDMH.   

  De voorwaarden die DBDMH (Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp) in haar adviezen oplegt, hebben voorrang op de voorwaarden in de milieuvergunning van Leefmilieu Brussel.

 • Plaats een brandblusapparaat aan de ingang van de werkplaats. Beperk de opslag van brandbare stoffen in de werkplaats tot het strikt noodzakelijke.
 • Plaats de brandbare stoffen ver van de koffiebranders.
 • Om brand in de schoorsteen te voorkomen laat u hem jaarlijks vegen.
 • Zorg voor een jaarlijks onderhoud en controle van:
  • de brandblusapparaten en slanghaspels;
  • het brandbestrijdingssysteem van de vliesjesverwijderaar 

   De vliesjesverwijderaar is de plaats waar de vliesjes van de koffiebonen worden gescheiden. 

 • Tijdens het ledigen van de koffiebrander houdt u de deuren gesloten.

Top

d. Uw werkplaats reinigen en onderhouden 

Algemeen gezien

 • Zorgt u voor een blijvende, perfecte hygiëne; reinig en ontsmet de werkplaats.
 • Gebruik zo weinig mogelijk detergenten en ontsmettingsmiddelen. Pas de goede praktijken toe. 

Cleaning in place 

Cleaning in place (CIP) is een reinigingsproces dat men in bepaalde voedselverwerkende industrieën gebruikt.
Voordelen van dit systeem:

 • de installaties hoeven niet gedemonteerd te worden;
 • door de automatisering van de concentratie van de reinigingsvloeistof gebeurt de reiniging veilig en snel;
 • de metingen worden geregistreerd en opgeslagen, daardoor kan men het proces optimaliseren;
 • lagere kosten voor de reinigingsproducten.
 • Gebruik een systeem om het zuurwater dat door de cleaning in place wordt geproduceerd te neutraliseren.

  Cleaning in place verstoort sterk de zuurtegraad van het water.

=> Voor koffiebranderijen

 • Laat jaarlijks uw installatie op bedrijfstemperatuur onderhouden (met minstens 15 maanden tussen 2 onderhoudsbeurten) :
  • vegen van de schoorsteen;
  • reiniging van de gasverbrandingscircuits;
  • nazicht van de verbrandingsbuizen;
  • nazicht en regeling van de branders;
  • verbrandingscontrole. 

In het onderhoudsattest staan de resultaten van de verbrandingscontrole vermeld:

 • het verbrandingsrendement en
 • de rookdichtheid.    

Verbrandingsrendement: in acht te nemen minimumwaarden

Jaar inbedrijfstelling

Rendement (in percentage)

Voor 1988

85%

Van 1988 tot 1996

88%

Vanaf 1997

90%

 

Rookdichtheid (Bacharach-index)

Jaar indiensttreding

Bacharach-index

Voor 1988

0 - 2

Van 1988 tot 1996

0 - 2

Vanaf 1997

0 - 1

 • Houd uw onderhoudsattesten met de resultaten van de verbrandingscontrole vijf jaar lang bij.
 • Leg uw installatie stil en doe een nieuw onderhoud als:
  • er op het filterpapier om de rookdichtheid te bepalen oliesporen zitten;
  • er roetvlekken in de rookgassen zitten.

e. Levensmiddelen opslaan 

Algemeen gezien:

 • De vertrekken waar de niet-verpakte levensmiddelen horen te staan maakt u regelmatig leeg. U reinigt en ontsmet ze dan ook.
 • De koelvitrines en de koelkamer houdt u voortdurend volledig schoon.

=> Voor (banket)bakkerijwerkplaatsen

Als uw werkplaats een silo heeft:
 • Gebruik silo's die aangepast zijn aan het type van grondstof dat erin zit.
 •  Stel een plan op met de risicozones voor brand en explosie. Laat het op de site ter beschikking liggen.
 • Installeer, met goedkeuring van de brandpreventiedienst, de correcte brandbestrijdingsmiddelen.
 • Ventileer voortdurend het opslaglokaal.
 • Voorkom risico's op explosie:
  • beperk de druk in de silo met breekplaten of opblaasbare wanden;
  • bij het laden, het onderhoud en de reiniging van de silo zorgt u ervoor dat er zo weinig mogelijk stof vrijkomt;
  • de meelpijp hoort voldoende lang te zijn.
 • De omstandigheden van de inkuiling mogen er niet toe leiden dat er ontvlambare vrijkomen of geen risico's op zelfopwarming doen ontstaan.
  Installeer bijvoorbeeld een temperatuurcontrolesysteem voor opgeslagen producten die zouden kunnen gisten.
Als de silo toegerust is met een afscheider
 • Reinig regelmatig de filter van de afscheider.
Als meerdere silo's met elkaar verbonden zijn:
 • Installeer ontkoppelingsapparatuur voor bij een explosie.

Top

f. Uw werkplaats ombouwen

 • Vraag de toelating aan uw gemeente of aan Leefmilieu Brussel (afhankelijk van wie uw vergunning heeft afgeleverd) alvorens: 
  •  Indien u de toelating moet aanvragen bij Leefmilieu Brussel, moet u uw aanvraag richten tot:

       Leefmilieu Brussel
       Afdeling Vergunningen en Partnerschappen
       Thurn & Taxis Site
        Havenlaan 86C, bus 3000
       1000 Brussel

  Vermeld in uw brief:

  -   de naam, de firmanaam en het adres van de houder van de milieuvergunning;

  -   de referenties van de geldige milieuvergunning(en).

  U kunt ook het aanvraagformulier voor wijziging van een milieuvergunning invullen en naar Leefmilieu Brussel opsturen.

  Wacht altijd de officiële toelating af alvorens deze wijzigingen uit te voeren.

  • de opgeslagen hoeveelheid dierlijk afval te wijzigen;
  • de koelinstallaties te wijzigen;
  • de drijfkracht van de werkplaats te wijzigen;

Top

Datum van de update: 18/02/2022