U bent hier

Uw afval: beheer en verwijdering (professionnels)

a. Uw dierlijk afval beheren: afvalcategorie en hoeveelheid
b. Uw afval opslaan
c. Uw dierlijk afval verwijderen

a. Uw dierlijk afval beheren: afvalcategorie en hoeveelheid

Het afvalbeheer van uw werkplaats hangt af:

 • van de afvalcategorie en
 • van de maximumhoeveelheid op de site geproduceerd en opgeslagen afval.

Afvalcategorie
Afval van levensmiddelen is dierlijk zodra ze afval van vis of vlees bevatten. Daarin zitten:

 • gebruikte bakoliën (GBO)
 • keukenafval en etensresten (KAE)
 • ander dierlijk afval

Volgens het risico op doorgeven van ziektes wordt het in drie categorieën ondergebracht:

Categorieën van dierlijk afval (DA)

Slagerij

Vishandel

 

Categorie 1

Hoog risico

 

 • Slachtafval: versneden stukken karkas of karkasdelen (bijvoorbeeld ruggengraat en kop van schapen, geiten, runderen);
 • Roostergoed (afval dat door roosters met mazen van maximaal 6 mm in het afvalwater wordt gehouden);
 • Mengsel van afval van categorieën 1 en 2 en/of 3 (bijvoorbeeld: koppen van gevogelte, huiden en vellen, veren, bloed, eieren, …)

geen

Categorie 2

Matig risico

 • Bedorven producten;
 • Roostergoed

Categorie 3

Laag risico

 • Afval van vleesversnijding en -bereiding.
 • Afval van vis en schaal- en schelpdieren
 • Voormalige voedingsmiddelen (VVM): producten van dierlijke oorsprong die niet langer voor menselijke consumptie bestemd zijn om commerciële redenen of wegens productieproblemen, verpakkingsgebreken of een fabricagefout ... Deze levensmiddelen houden geen risico in voor de volks- of de diergezondheid.
 • Gebruikte bakoliën;
 • Keukenafval en etensresten (KAE): voedselafval afkomstig van restaurants, cateringfaciliteiten en keukens, met inbegrip van centrale keukens en keukens van huisgezinnen.
Opgepast :  U moet elke vermenging van dierlijk afval (DA) van verschillende categorieën beschouwen als
toebehorend aan de categorie met het hoogste risico.        
Afvalhoeveelheid
Vanaf 25 kg wordt de opslag van dierlijk afval ingedeeld onder rubriek 106. Onder 25 kg zal de milieuvergunning basisvoorwaarden opleggen. Deze gids heeft betrekking op deze basisvoorwaarden.
Om de strengere voorwaarden (rubriek 106) te kennen raadpleegt u de pagina van dierlijk afval.

Top

b. Uw afval opslaan  

 • Sorteer het afval.
 • Sla het afval zo op dat het beschermd is tegen grillige weersomstandigheden:
  • indien mogelijk op een gekoelde plaats;
  • in luchtdichte en gesloten containers met daarop in het Nederlands en in het Frans (categorie 1, 2 of 3) de vermelding van de afvalcategorie.
 • Het afval mag niet uit de container puilen en ook niet hinderen bij het sluiten.

Top

c. Uw dierlijk afval verwijderen

De verwijdering van uw dierlijk afval hangt af van het soort van afval en van de hoeveelheid.

 • Houd een processchema bij met daarin:  

  Als uw werkplaats een kleine plaatselijke slagerij, vishandel of traiteurzaak is, dan kunt u bij Leefmilieu Brussel een afwijking voor het processchema aanvragen.

  Opgepast: als uw slagerij, vishandel of traiteurzaak bij een supermarkt hoort, dan bent u verplicht een processchema bij te houden.
  
  • de productieplaatsen voor dierlijk afval (slagerij, vishandel, traiteur);
  • de stromen van dit afval in het bedrijf.
 • Laat al uw dierlijk afval (categorie 1,2 of 3)  verwijderen door een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geregistreerd vervoerder of ophaler 

  Dierlijk afval dat uitsluitend bestaat uit voormalige levensmiddelen mag samen met het huishoudelijk afval worden opgehaald, op voorwaarde dat:

  1. de hoeveelheid van dit afval maximaal 20 kg per week bedraagt;
  2. de producten alvorens ze afval werden, verpakt waren.

  Het keukenafval en etensresten (KAE) mag eveneens met het huishoudelijk afval worden verwijderd als dit voor verbranding is bestemd.

 • U moet een schriftelijke overeenkomst hebben met de geregistreerde vervoerder of ophaler. In deze overeenkomst staat de frequentie van de verwijderingen duidelijk vermeld.
 • Houd een register bij voor het verwijderde dierlijk afval. Hierin zitten in chronologische volgorde:
  • de facturen voor verwijdering van dierlijk afval;
  • de handelsdocumenten die verband houden met het afval.  

   Rubrieken 1, 2, 3 (of 4) en 5 van deze documenten moeten worden ingevuld. 

 • Houd dit register vijf jaar lang bij.

Top

Datum van de update: 18/02/2022