U bent hier

Werkplaats voor de bereiding van levensmiddelen (professionnels)

U hebt een atelier waar levensmiddelen worden bereid en u wilt de exploitatievoorwaarden van uw milieuvergunning beter begrijpen? Wenst u een werkplaats voor de bereiding van levensmiddelen te openen of over te nemen en wilt u de wettelijke voorwaarden omtrent deze beroepsactiviteit kennen?
Deze gids geeft toelichting bij al uw verplichtingen. Hij zet ook de mogelijke uitzonderingen uiteen.

Is dit op u van toepassing? 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op u indien u uitbater bent van:   

 • een werkplaats waar men levensmiddelen bereidt, versnijdt of verwerkt, een industriële keuken;
 • een werkplaats van een traiteurzaak waar men niet ter plaatse kan verbruiken;  
 • een werkplaats van een traiteurzaak waar men niet ter plaatse kan verbruiken, maar die ook extern verkoopt;
 • een brood-, banket- en koekjesbakkerij, een werkplaats voor de vervaardiging zoute of zoete taarten;
 • een vishandel, een sushitraiteur;
 • een pizzeria;
 • een slagerij of een kleinhandelszaak die ook vlees of charcuterie verwerkt;
 • een werkplaats die producten op basis van suiker bereidt;
 • een werkplaats waar men zetmeel en zetmeelmiddelen bereidt, een zetmeelfabriek, een gist- en gistproductenfabriek;
 • een werkplaats voor de vervaardiging en raffinage van suiker;
 • een koffiebranderij.

Deze  voorwaarden zijn niet op u van toepassing in bepaalde specifieke gevallen.  

Deze voorwaarden zijn niet op u van toepassing als u een van volgende zaken uitbaat:

 • een handelszaak die extern voorverpakt vlees verkoopt;
 • een restaurant of de restaurantkeuken;
 • een school- of bedrijfsrestaurant dat alleen instaat voor deze school of dit etablissement;
 • een frituur;
 • een kookatelier;
 • een kleine bakkerij of een handelszaak die brood of banket verkoopt, maar niet ter plaatse bereidt;
 • een tearoom.

De voorwaarden naleven: een wettelijke verplichting

Als u niet alle voorziene voorwaarden van uw milieuvergunning naleeft, dan bent u in overtreding en loopt u het risico een sanctie te krijgen (boete, gebruiksverbod, gevangenisstraf). 

Waarom moet u deze voorwaarden naleven?

Uw werkplaats voor de bereiding van levensmiddelen  maakt deel uit van de ingedeelde inrichtingen die onderworpen zijn aan een milieuvergunning.

Werkplaats voor brood-, banket- en koekjesbakkerij met een opslag aan plantaardige producten < 5 ton

rubriek 23

Werkplaats voor brood-, banket- en koekjesbakkerij met een opslag aan plantaardige producten van 5 ton tot 50 ton

rubriek 23

rubriek 122 A

Werkplaats voor brood-, banket- en koekjesbakkerij met een opslag aan plantaardige producten > 50 ton

rubriek 23

rubriek 122 B

Vishandel en werkplaats voor de bereiding van visproducten

rubriek 117

Slagerij, slagerwinkel voor orgaanvlees, werkplaats voor het versnijden van vlees

rubriek 127

Werkplaats voor de bereiding, verwerking, ... van voedingsproducten van dierlijke oorsprong

rubriek 119

Werkplaats voor de bereiding van zetmeel, zetmeelfabriek, gistfabriek

rubriek 54

Werkplaats voor de bereiding van suikerproducten

rubriek 137

Suikerfabricage en -raffinage, bietenrasperij

rubriek 136

Koffiebranderij

rubriek 147

De drijfkracht van uw werkplaats bepaalt de indeling ervan. Om die drijfkracht te berekenen moet u alle machines die u gebruikt in de werkplaats meetellen: (bijvoorbeeld geleispuitmachine, deegkneder, snijmachine, hakmachine, mixer, ...) 

Tellen niet mee in de berekening van de indelingsdrempel:

 • vaatwasmachines;
 • elektrische ovens, onder rubriek 64;
 • gas-, olie- of steenkoolovens, onder rubriek 40;
 • koelinstallaties, onder rubriek 132;
 • afzuigkappen, onder rubriek 153;
 • kleine goederenliften;
 • kleine handtoestellen.

Voor de meeste werkplaatsen bepaalt het aantal tewerkgestelde werknemers eveneens de indelingsdrempel.

Berekening van de drempel

Indeling van de werkplaats

Werkplaats voor brood-, banket- en koekjesbakkerij

2 kW ≤ Drijfkracht ≤ 20 kW

Klasse 2

Drijfkracht > 20 kW

Klasse 1B

Vishandel en werkplaats voor de bereiding van visproducten

Slagerij, slagerwinkel voor orgaanvlees, werkplaats voor het versnijden van vlees

Werkplaats voor de bereiding van producten op basis van suiker

Drijfkracht ≤ 20 kW

Klasse 2

Drijfkracht > 20 kW

Klasse 1B

Werkplaats voor de bereiding, verwerking, ... van voedingsproducten van dierlijke oorsprong

2 kW ≤ Drijfkracht ≤ 20 kW

Klasse 2

Drijfkracht > 20 kW

Klasse 1B

Waarom deze voorwaarden?  

Uw verplichtingen worden vastgesteld door twee overheidsinstanties: de FAVV (federale bevoegdheid) en Leefmilieu Brussel (bevoegdheid voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).
De bevoegdheden van het FAVV staan niet vermeld in deze gids. Ze hebben voornamelijk betrekking op de hygiëne en de voedselveiligheid.
Voor Leefmilieu Brussel hebben uw verplichtingen betrekking op:

 • het beheer en de verwijdering van afval;
 • een veilige opslag van levensmiddelen;
 • het afvalwaterbeheer;
 • de hinder voor de buurt (geuren, lawaai). 

De voorwaarden die in de milieuvergunning worden vastgelegd, hebben tot doel:

 • de eventuele hinder door uw activiteit te beperken;
 • het leefmilieu te beschermen en vooral waterverontreiniging te voorkomen.

Deze gids geeft u meer duidelijkheid over uw verplichtingen wat betreft:

Een checklist geeft een overzicht van de documenten die moeten worden bijgehouden en voorgelegd bij een controle.

Datum van de update: 14/09/2022

Wetgeving: 

Levensmiddelen van dierlijke oorsprong

Dierlijk afval

Afvalwater  

Werkplaats voor slagerij en vleesverwerking

Werkplaats voor vishandel en visverwerking