U bent hier

Uw producten (professionnels)

a. Biologisch afbreekbaar

Als u wasmiddelen met oppervlakteactieve stoffen gebruikt:

  • Zorg ervoor dat deze oppervlakteactieve stoffen:
    • een primaire aerobe biologische afbreekbaarheid van minstens 80% hebben;
    • een totale aerobe biologische afbreekbaarheid van minstens 60% van de restfractie in 28 dagen hebben.

b. Opslag

In het algemeen worden de producten die u gebruikt als gevaarlijk beschouwd door hun schadelijke of irriterende karakter.

  • Ga na of uw producten gevaarlijk zijn aan de hand van hun veiligheidsinformatieblad en/of etiket.
  • Bewaar de producten in hermetisch gesloten, afgedichte recipiënten.  
  • Indien u gevaarlijke producten opslaat, dient u zich te houden aan de richtlijnen voor opslag van gevaarlijke producten in een gebouw.
  • Bewaar de vloeibare gevaarlijke producten in een ingekuipt lokaal of op een inkuiping.
Datum van de update: 14/09/2022