U bent hier

Uw exploitatie en de buurt (professionnels)

a. Luchtemissies

 • Zorg ervoor dat uw lokalen voldoende worden verlucht.
 • Voor de afvalgassen:
  • vang ze op en doe dat zo dicht mogelijk bij de plaats waar ze zijn ontstaan;
  • loos ze in de buitenlucht op een voldoende hoogte en afstand zodat ze zich goed kunnen verspreiden en de buren er geen hinder van ondervinden.

b. Geluid

 • Neem de nodige voorzorgsmaatregelen om te vermijden dat geluid en trillingen naar de buurt worden overgedragen:
  • plaats de machines niet tegen gemeenschappelijke muren;
  • plaats de machines eventueel op silent blocks of gebruik een vergelijkbaar antitrilsysteem.
Datum van de update: 18/02/2022