U bent hier

Warmtekrachtkoppelingsinstallaties (professionnels)

Hebt u één of meer warmtekrachtkoppelingsinstallaties? U moet een vergunning aanvragen.
U wilt de uitbatingsvoorwaarden van uw vergunning beter begrijpen? Deze gids licht de opgelegde verplichtingen toe en staat ook stil bij de mogelijke afwijkingen.

Is dit op u van toepassing?

Deze voorwaarden zijn op u van toepassing als u een warmtekrachtkoppelingsinstallatie met een nominaal ingangsvermogen van 20 kW of meer uitbaat.

De voorwaarden naleven: een wettelijke verplichting 

U baat een warmtekrachtkoppelingsinstallatie met een nominaal ingangsvermogen van 20 kW of meer uit.

Uw installatie is in dat geval een ingedeelde inrichting die onderworpen is aan een aangifte of milieuvergunning - rubriek 40.

Wat is het nominale ingangsvermogen?

Dit is de maximale hoeveelheid thermische of calorische energie:

  • uitgedrukt op basis van de onderste verbrandingswaarde van de brandstof,
  • vastgesteld en gewaarborgd door de fabrikant,
  • die door de brandstof kan worden aangevoerd en door het toestel in continu bedrijf kan worden verbruikt, overeenkomstig de vastgelegde normen.

Het vermogen waarmee rekening moet worden gehouden, is dus dat bij de ingang van de installatie.

Afhankelijk van uw installatie kan het zijn dat u ook aan de volgende rubrieken onderworpen bent:

Rubriek 148

Transformatoren

Als uw warmtekrachtkoppelingseenheden de installatie van transformatoren vereisen.
Rubriek 88. 4

Opslag van olie

Als u olie gebruikt om uw motoren te smeren.
Rubriek 45

Opslag van gevaarlijk afval

Als u afvalolie afkomstig van de smering van uw motoren opslaat.

Als u niet alle voorwaarden van uw milieuvergunning naleeft, bent u in overtreding en riskeert u een sanctie (boete, gebruiksverbod, gevangenisstraf).

Waarom deze voorwaarden?   

De voorwaarden die in de milieuvergunning zijn vastgelegd, hebben tot doel:

  • de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de atmosfeer door warmtekrachtkoppelingsinstallaties, meer bepaald stikstofoxiden (NOx), te beperken;
  • de CO2-uitstoot te verminderen;
  • het milieu te beschermen;
  • de veiligheid van iedereen te waarborgen.

Deze gids geeft u meer duidelijkheid over uw verplichting wat betreft:

Datum van de update: 14/09/2022