U bent hier

Wat zijn de emissiegrenswaarden? (professionnels)

a. Voor warmtekrachtkoppelingsinstallaties op aardgas

De emissiegrenswaarden worden uitgedrukt in mg/Nm³ en worden vastgesteld:

  • voor een temperatuur van 273,15 K en een druk van 101,3 kPa;
  • na correctie voor het waterdampgehalte van de afgassen;
  • voor een genormaliseerd O2-gehalte van 15%.

Bestaande motoren op aardgas

waarvan een aangifte of een milieuvergunningsaanvraag of een wijziging van milieuvergunning werd ingediend vóór 9/01/2021
 

tot 31/12/2024 voor motoren > 5 MW

tot 31/12/2029 voor motoren ≥ 20 kW en ≤ 5 MW

Vanaf 1/01/2030 voor motoren met een vermogen ≥ 20 kW en ≤ 5 MW
NOx Waarde van de basisvergunning: 95 of 190 50
CO 112,5 112,5

Nieuwe motoren op aardgas

waarvan de aangifte of de aanvraag van milieuattest of van milieuvergunning of de aanvraag van wijziging werd ingediend
  Nominaal ingangsvermogen

Vanaf 9/01/2021 en tot

31/12/2021

Vanaf

1/01/2022

NOx ≥ 20 kW en < 1 MW 95 50
≥ 1 MW en ≤ 5 MW 95 50
CO ≥ 20 kW 112,5
Motor op aardgas, met een vermogen > 5 MW
  Motor die voor 20/12/2018 in gebruik genomen is Motor die na 20/12/2018 in gebruik genomen is
Waarde van toepassing vanaf 1 januari 2025 onmiddelijk van toepassing
NOx  95 35
CO 112,5 

b. Voor warmtekrachtkoppelinginstallaties op andere brandstoffen

Raadpleeg de emissiegrenswaarden in het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 november 2020 tot bepaling van de voorwaarden voor de uitbating van warmtekrachtkoppelingsinstallatie.

Datum van de update: 14/09/2022