U bent hier

Uw projecten voor het ombouwen of vervangen van apparatuur (professionnels)

 • Vraag de toelating aan uw gemeente of aan Leefmilieu Brussel (afhankelijk van wie uw vergunning heeft afgeleverd) alvorens de warmtekrachtkoppelingsinstallatie of de uitrustingen die zich in de ruimte van de warmtekrachtkoppelingsinstallatie bevinden, om te bouwen. 
  •  Indien u de toelating moet aanvragen bij Leefmilieu Brussel, moet u uw aanvraag richten tot:

           Leefmilieu Brussel
           Afdeling Vergunningen en Partnerschappen
           Thurn & Taxis Site
           Havenlaan 86C, bus 3000
           1000 Brussel

  Vermeld in uw brief:

  1. de naam, de firmanaam en het adres van de houder van de milieuvergunning;
  2. de referenties van de geldige milieuvergunning(en).

  U kunt ook het aanvraagformulier voor wijziging van een milieuvergunning invullen en naar Leefmilieu Brussel opsturen.

Ombouwen houdt meer bepaald in dat:

 • de installatie wordt gewijzigd;
 • het vermogen van de motor wordt aangepast;
 • een andere brandstof wordt gebruikt;
 • de warmtekrachtkoppelingsinstallatie of een van de bijbehorende installaties wordt verplaatst;
 • elementen van de ruimte waarin de warmtekrachtkoppelingsinstallatie zich bevindt, bijvoorbeeld de ventilatie, worden veranderd.
 • Wacht altijd de officiële toelating af alvorens de ombouwwerken uit te voeren.
Datum van de update: 18/02/2022