U bent hier

Dimensionering (professionnels)

Goede dimensionering 

Deze dimensioneringsvoorwaarden voor de aangifte of milieuvergunningsaanvraag zijn in twee gevallen niet op u van toepassing:

 1. u baat warmtekrachtkoppelingsinstallaties uit die al in bedrijf zijn gesteld;
 2. uw warmtekrachtkoppelingsproject bevindt zich in een collectieve wooneenheid d.w.z. het betreft gecertificeerde hoogrendements warmtekrachtkoppelingsinstallaties op aardgas die hun nuttige warmte in termen van geleverde MWh voor meer dan 75% leveren aan meerdere residentiële afnemers, zoals voorzien in artikel 21 van het besluit van 17 december 2015 betreffende de promotie van groene elektriciteit. 

Bestaande constructies 

Voor de bestaande constructies is een nieuwe warmtekrachtkoppelingsinstallatie goed gedimensioneerd indien:

 • het vermogen van de installatie toelaat om meer dan 90% van de thermische behoefte die met warmtekrachtkoppeling kan worden ingevuld te produceren   

  De thermische behoefte die met warmtekrachtkoppeling kan worden ingevuld komt overeen met de oppervlakte van de grootst mogelijke rechthoek binnen de afnemende curve van de totale thermische behoefte van de afnemers waarin werd voorzien, desgevallend verminderd met een factor van 30%.

 • die is gedimensioneerd op de totale thermische behoefte van de bevoorrade klanten, verminderd met 30% om rekening te houden met de effecten van rationeel energiegebruik.   

  U kunt een gemotiveerde aanvraag tot afwijking indienen bij de bevoegde instantie (Leefmilieu Brussel of de gemeente), waarin u informatie verstrekt over:

  • de efficiënte isolatie van het gebouw; en
  • de technische onmogelijkheden zoals plaatsgebrek.

Hoe toont u de goede dimensionering aan en wanneer?

 • Gebruik de gegevens van het maandelijkse brandstofverbruik op basis van de facturen van de leverancier voor een volledig jaar.
 • Bereken het vermogen met de COGENoptitherm (.xlsm) -tool. Deze tool geeft het aanvaardbare vermogensbereik aan.
 • Stuur het rekenblad of een kopie van de resultaten van deze berekening mee op het moment dat u de verklaring, de milieuvergunningsaanvraag of de wijzigingsaanvraag indient.

Nieuwe constructies

Voor de nieuwe constructies is een nieuwe warmtekrachtkoppelingsinstallatie goed gedimensioneerd indien:

 • het vermogen van de installatie toelaat om meer dan 90% van de thermische behoefte die met warmtekrachtkoppeling kan worden ingevuld te produceren; 

  De thermische behoefte die met warmtekrachtkoppeling kan worden ingevuld komt overeen met de oppervlakte van de grootst mogelijke rechthoek binnen de afnemende curve van de totale thermische behoefte van de afnemers waarin werd voorzien, desgevallend verminderd met een factor van 30%.

 • die is gedimensioneerd op basis van de totale theoretische thermische behoefte van de bevoorrade klanten.

Hoe toont u de goede dimensionering aan en wanneer?

 • Gebruik het typeverbruik voor het betrokken gebouw, zoals vermeld in COGENoptitherm (.xlsm) 
 • Bereken het vermogen met de COGENoptitherm (.xlsm) -tool. Deze tool geeft het aanvaardbare vermogensbereik aan.
 • Stuur het rekenblad of een kopie van de resultaten van deze berekening mee op het moment dat u de verklaring, de milieuvergunningsaanvraag of de wijzigingsaanvraag indient.

 

Datum van de update: 18/02/2022