U bent hier

De goede werking van uw installatie (professionnels)

 • Uw warmtekrachtkoppelingsinstallatie moet hoogrenderend zijn gedurende de volledige uitbatingsperiode 

  Een warmtekrachtkoppelingsinstallatie die aan een aangifte of milieuvergunning is onderworpen, moet gedurende de hele uitbating aan dit hoogrendementscriterium voldoen. De kwalificatie 'hoogrenderend' is niet enkel aan de certificering en de duur van de toekenning van groenestroomcertificaten (10 jaar) gekoppeld.

  De hoogrenderende warmtekrachtkoppelingsinstallatie moet voldoen aan de criteria bepaald in bijlage 2 bij de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Of de installatie effectief hoogrenderend is, wordt gecontroleerd:

  • tijdens de installatie door middel van certificering; en
  • tijdens de uitbating door de toekenning van groenestroomcertificaten, die een economische stimulans zijn.

  Er kan een controle worden gevraagd in het kader van een aangifte of milieuvergunning.

 • Houd de tijd gedurende dewelke de warmtekrachtkoppelingsinstallatie wordt opgestart en stilgelegd zo kort mogelijk.
 • Rust de installatie uit met een monitoringsysteem op afstand om de prestaties ervan te optimaliseren: temperatuur, regeling ...
 • Voer een dagelijkse monitoring uit om te beoordelen of er een storing is opgetreden en of de installatie in werking is of stil ligt.
Datum van de update: 14/09/2022