U bent hier

Statische transformatoren (professionnels)

Houdt uw beroepsactiviteit het gebruik in van een statische transformator van 250 kVA of meer? Dan hebt u een toelating of een milieuvergunning nodig.
Wilt u de exploitatievoorwaarden in het officiële document beter begrijpen?
Deze gids licht de u opgelegde verplichtingen nader toe: kenmerken en uitrustingen van de transformator, ventilatie van het lokaal, te nemen voorzorgsmaatregelen, enz.

Is dit op u van toepassing ?

Deze voorwaarden zijn op u van toepassing als u een statische transformator van 250 kVA of meer gebruikt. 

De transformatoren met een nominaal vermogen van minstens 250 kVA maken deel uit van de ingedeelde inrichtingen (rubriek 148) en zijn gebonden aan een toelating of milieuvergunning. Deze rubriek heeft alleen betrekking op de transformator zelf (de kast), en niet op de kabels die er in of uit lopen.

De rubriek is onderverdeeld in 3 categorieën van transformatoren, naargelang van het vermogen:

  • Rubriek 148A: tussen 250 en 1000 kVA  (inrichtingen van klasse 3);
  • Rubriek 148B: tussen 1000 en 5000 kVA (inrichtingen van klasse 2);
  • Rubriek 148C: meer dan 5000 kVA (inrichtingen van klasse 1B).

De gebruiksvoorwaarden zijn echter identiek of zeer gelijkaardig voor alle categorieën van transformatoren. 

Deze gids vermeldt welke verschillen er zijn.

De voorwaarden naleven: een wettelijke verplichting 

De voorwaarden van uw vergunning omvatten of vormen een aanvulling op de voorwaarden die zijn opgenomen in een wettelijke tekst:

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 september 1999 tot vaststelling van de uitbatingsvoorwaarden voor statische transformatoren met een nominaal vermogen van 250 kva tot 1 000 kVA.

Aangezien er geen specifieke wet bestaat voor krachtigere transformatoren leggen wij in de milieuvergunning voorwaarden op die identiek zijn aan de voorwaarden die zijn opgenomen in het besluit voor de transformatoren van 250 kVa tot 1000 kVA, of passen wij deze licht aan naargelang de specifieke omstandigheden van uw gebouw. U moet zich uiteraard altijd houden aan de voorwaarden van uw vergunning, om niet in overtreding te zijn. Deze voorwaarden gelden altijd, zelfs indien ze verschillen van de voorwaarden die u vindt in andere referentiedocumenten.

Als u de voorwaarden van uw toelating of vergunning  niet naleeft, begaat u een overtreding en riskeert u sancties (boete, gevangenisstraf).

Waaarom deze voorwaarden ?

De voorwaarden die in de milieuvergunning zijn vastgelegd, hebben tot doel:

  • de veiligheid van de werknemers en de burgers te garanderen;
  • de hinder en de risico’s te beperken;
  • het milieu te beschermen (vermijden van bodem- en waterverontreiniging).

Deze gids informeert u over uw verplichtingen op het vlak van:

Datum van de update: 14/09/2022