U bent hier

Veiligheid en brandpreventie (professionnels)

 • Het is verboden open vuur te maken of vonken te veroorzaken in de buurt van de batterijaccumulatoren en UPS-eenheden.
 • Breng goed zichtbaar en op verschillende plaatsen instructies aan die moeten worden opgevolgd in geval van brand, explosie of elektrische schok.

Deuren, muren en vloeren

 • De deuren die het lokaal van de rest van het gebouw afscheiden, hebben een brandweerstand ≥ 1 half uur (EI1 30) en sluiten automatisch.
 • De wanden, vloeren en plafonds zijn vervaardigd uit metselwerk of beton met een brandweerstand = 1 u. ((R)EI 60)
 • De leidingen voor vloeistoffen, vaste stoffen, elektriciteit en de technische leidingen die de bouwelementen doorkruisen, moeten voldoen aan de voor deze bouwelementen vereiste brandweerstand.

Brandblussers

 • Plaats buiten het lokaal waar de batterijaccumulatoren of UPS-eenheden staan, in de buurt van de toegangsdeuren:
  • brandblussers met ≥ 6 kg ABC-poeder of
  • CO2-brandblussers met het label BENOR of een gelijkwaardig label dat door een lidstaat van de Europese Unie erkend is. 

  Als u een ander type brandblusser gebruikt, moet u toestemming hebben van de DBDMH en dit melden aan Leefmilieu Brussel.

 • Laat deze brandblussers eenmaal per jaar controleren en onderhouden.

Verwarming en verlichting

 • Gebruik alleen veilige apparatuur voor het verwarmen van de lokalen waar batterijaccumulatoren of UPS-eenheden zijn opgeslagen, om het risico op brand of explosie te voorkomen.
 • Verwarmingstoestellen met verbranding zijn verboden.
 • Verlicht uw lokalen alleen met elektriciteit.

Waterpeil

 • De lokalen moeten beschermd zijn tegen het indringen van vloeistoffen overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties voor ruimten uitsluitend voor de elektrische voorzieningen.
 • Het waterpeil moet zich constant en automatisch onder het niveau van de vitale delen van de elektrische installatie bevinden.
Datum van de update: 14/09/2022