U bent hier

Uw lokalen: ontwerp, toegang en ventilatie (professionnels)

Ontwerp van de lokalen

Stationaire batterijen en UPS-eenheden zijn potentieel gevaarlijke installaties: explosieve en toxische lucht.

 • Plaats in de ruimte alleen die installaties die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de batterijaccumulatoren of die rechtstreeks afhankelijk zijn van het gebruik van deze batterijen 

  U kunt een afwijking aanvragen om stationaire batterijen en/of een UPS-eenheid te installeren in een relaisruimte of serverruimte

 • Op de deuren van het lokaal moeten waarschuwingsborden te zien zijn:
  • Elektriciteitsgevaar

    

 • Als er natte batterijen aanwezig zijn, plaats dan ook de volgende twee waarschuwingsborden:
  • Bijtend elektrolyt (EN 50272) en

    

  • Ontploffingsgevaar (EN 50272).

    

 • De batterijaccumulatoren en/of UPS-eenheden dienen gemakkelijk toegankelijk te zijn.

Toegang

 • Houd de toegang tot het lokaal vrij van alle obstakels. Geef de uitgangen duidelijk aan met pictogrammen

   

 • De toegang tot het lokaal is verboden voor het publiek. Hang dit verbod op aan de deuren.     

   

Ventilatie

 • Ventileer altijd de lokalen om te voorkomen dat de atmosfeer explosief of toxisch wordt.
 • Reinig regelmatig de ventilatieroosters voor een optimale ventilatie.

Staan er droge batterijaccumulatoren in het lokaal?

 • Kies dan het ventilatiesysteem dat het beste bij u past.

Staan er batterijaccumulatoren met open cellen in het lokaal?

 • Het ventilatiesysteem moet zorgen voor een efficiënte luchtcirculatie met minstens:
  • een lage luchttoevoer en
  • een hoge luchtafvoer.
 • Als de hoge luchtafvoer rechtstreeks verbonden is met de buitenlucht, kunt u natuurlijke ventilatie gebruiken.
  Als de hoge luchtafvoer echter niet rechtstreeks naar buiten leidt, gebruik dan een mechanische ventilatie.
Datum van de update: 14/09/2022