U bent hier

Stationaire batterijen / UPS-eenheden (professionnels)

Bent u eigenaar van een kantoorgebouw? Runt u een bedrijf en gebruikt u een ruimte met één of meerdere onderling verbonden servers of opslagruimten ? Exploiteert u een datacenter of computer datacenter? Deze gids vertelt u wat uw verplichtingen zijn en informeert u ook over eventuele afwijkingen.

Is dit op u van toepassing?

Dit is van toepassing op u als u een stationaire batterijaccumulator of UPS-eenheid exploiteert, d.w.z. twee of meerdere onderling verbonden cellen die als stroombron worden gebruikt en permanent op een locatie zijn geïnstalleerd:

  • stationaire batterijaccumulatoren met open cellen of geventileerde cellen met een open deksel waardoor ontstane gassen kunnen ontsnappen (natte batterijen).
  • droge batterijen zonder open cellen, zoals gel-accu's of gesloten batterijen
  • eenheden UPS voorzien van interne batterijen in hun systeem, ter ondersteuning van het elektriciteitsnet, om een constante toevoer van wisselstroom te garanderen   

Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op u als u werkt met:

  • batterijen voor auto’s en heftrucks
  • laadpunten voor elektrische auto’s.

De voorwaarden naleven: een wettelijke verplichting 

U exploiteert een ingedeelde inrichting die onderworpen is aan een milieuvergunning onder rubriek 3:

Deze rubriek heeft betrekking op alle droge, stationaire batterijen met open cellen en UPS-eenheden:

  • aangesloten op hetzelfde circuit en
  • waarvan het product van de capaciteit - uitgedrukt in Ah - en de spanning - uitgedrukt in V -  > 10 000 VAh is

d.w.z.: aantal batterijen X Ah X V > 10 000 VAh

Informatie over het vermogen van uw installatie vindt u op de technische fiche, onder Batterijcapaciteit, of op de identificatieplaatjes van de machines.

Als u niet alle voorwaarden van uw milieuvergunning naleeft, bent u in overtreding en riskeert u sancties: boete, gebruiksverbod ...

Waarom deze voorwaarden?   

De voorwaarden die in de milieuvergunning zijn vastgelegd, hebben tot doel:

  • de veiligheid van de gebruikers en van de buurtbewoners te verzekeren;
  • het milieu te beschermen, en in het bijzonder vervuiling van de bodem, het grondwater en de lucht te voorkomen.

In deze gids verneemt u welke verplichtingen u hebt wat betreft:

Datum van de update: 14/09/2022