U bent hier

Uw tent: bijzondere voorwaarden (professionnels)

a. De tent ontwerpen en beheren
b. De veiligheid garanderen
c. De noodzaak van een tijdelijke afwijking van de geluidsnormen in uw buurt beoordelen

Naast de bovenstaande algemene exploitatievoorwaarden moet uw tent voldoen aan speciale voorwaarden inzake de veiligheid en het herstel van het terrein in zijn oorspronkelijke staat.

a. De tent ontwerpen en beheren

De Tent

 • Houd een veiligheidsafstand van ≥ 5 m rond uw tent zodat interventies van voertuigen van de hulpdiensten mogelijk zijn.
 • Het tentzeil is ten minste van klasse A2 of voldoet aan een andere gelijkwaardige norm 

  U moet over het testverslag betreffende de brandreactie van het tentzeil beschikken. De leverancier moet het u overhandigen.

 • De stabiliteit van de tentstructuur en de bijgebouwen, de verankering en de kwaliteit van de montage moeten worden gecertificeerd door een instantie of persoon die bevoegd is in dit domein. Het stabiliteitsverslag vermeldt de maximale windsnelheid waaraan de structuur en de sjorren kunnen weerstaan.   
 • U moet op het terrein over een werkend windsnelheidsmeetsysteem beschikken. 
 • Het is verboden een voorstelling te laten plaatsvinden wanneer:
 • de wind een snelheid van 90 km/u haalt of
 • de windsnelheid hoger is dan de maximumsnelheid vermeld in het deskundigenverslag.

U moet de strengste norm hanteren. 

 • Geen enkele aan de tent gekoppelde installatie mag de toegang tot de brandkranen verbergen.

Tribunes

 • De ruimte onder de tribunes is verboden voor het publiek.
 • Het is verboden om iets onder de tribunes op te slaan of te deponeren, zelfs tijdelijk.
 • Houd de ruimte onder de tribunes schoon.

Verlichting

 • Zorg voor voldoende schijnwerpers om de uitgangen, nooduitgangen en toegangswegen buiten te verlichten als de straatverlichting onvoldoende is.
 • Het is verboden een andere verlichtingsbron te gebruiken dan elektriciteit.

Toegangswegen

Het aantal, de plaats en de kenmerken van de toegangswegen worden bepaald in overleg met de DBDMH (Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp).

 • Zorg voor een duidelijke markering van de toegangswegen en parkeerplaatsen die voorbehouden zijn voor de interventie- en hulpdiensten.

Herstel van het terrein in zijn oorspronkelijke staat

 • Telkens wanneer de tent wordt afgebroken, moet het terrein weer in zijn oorspronkelijke staat worden hersteld.

Top

b. De veiligheid garanderen

 • De veiligheidsverantwoordelijke:
 • informeert bij officiële bronnen naar de weersomstandigheden op korte termijn (bv. het KMI);
 • evacueert het publiek als het in gevaar is door de weersomstandigheden, in ieder geval als de windsnelheid 90 km/u bereikt.     

  U moet de meest restrictieve veiligheidsbepaling volgen, d.w.z. het publiek evacueren wanneer:

  • de wind een snelheid van 90 km/u haalt of
  • de windsnelheid hoger is dan de maximumsnelheid vermeld in het deskundigenverslag.

Materieel voor brandbestrijding

 • Installeer 1 brandblusser per 200 m2.  

  Brandblussers met 6 kg AB-poeder of 6 liter AB-water.

 •  Laat de brandblussers jaarlijks controleren.

Verwarmingstoestellen en ontvlambare producten

 • Plaats geen houders met vloeibare gassen, vloeistoffen of licht ontvlambare materialen onder de tent.
 • Het is verboden om verwarmingstoestellen onder de tent te plaatsen.
 • Installeer verbrandingsmotoren, warmtebronnen en de brandstoftoevoer op een veilige plaats, op minstens 1 m afstand buiten de tent.

Top

c. De noodzaak van een tijdelijke afwijking van de geluidsnormen in uw buurt beoordelen

In sommige gevallen, wanneer zich in de omgeving van het openluchtevenement woningen bevinden, is het mogelijk dat de verspreiding van luide muziek de geluidsnormen bij de buren overschrijdt.
Als u denkt dat uw evenement dat dreigt te doen, is het een goed idee om uw programmering aan te passen, om de geluidsniveaus te verlagen en de buren niet te storen.

Als het wegens de aard van het evenement onmogelijk is om de geluidsniveaus te verlagen en als u zich houdt aan de regels voor versterkt geluid om het aanwezige publiek te beschermen, kunt u een afwijking aanvragen bij de burgemeester van uw gemeente, zodat u bij wijze van uitzondering en tijdelijk de geluidsnormen bij uw buren kunt overschrijden en uw evenement in alle wettelijkheid kunt organiseren.

Top

Datum van de update: 18/02/2022