U bent hier

Geluid en trillingen (professionnels)

Voor de buurt

Op het moment dat u uw vergunning verkrijgt, vernieuwt of verlengt:

Als uw zaal aan woningen grenst of als uw zaal een capaciteit heeft van > 3.000 personen:

  • Laat een geluidsstudie uitvoeren door een geluidsdeskundige. 

    Mogelijke afwijking: indien uw zaal aan woningen grenst en een capaciteit heeft van < 3000 personen EN er geen klachten over geluidshinder zijn geweest, dan is de geluidsstudie niet nodig.

Tijdens de montage of demontage

  • Werk volgens een uurregeling met respect voor de omwonenden of in een hiertoe bestemd afgesloten gebied.

Tijdens de voorstellingen

  • Voer een systeem in om geluidsoverlast te vermijden wanneer toeschouwers naar buiten gaan en zich op de openbare weg begeven tijdens de (rook)pauzes.
  • Als u de zaal verhuurt, specificeer dan in het huurcontract de technische en organisatorische beperkingen die vereist zijn om de geluidsoverlast voor de buurt te beperken.
  • Pas de geluidsniveaus zodanig aan dat ze de geluidsnormen in uw buurt niet overschrijden. Deze aanvaardbare niveaus zijn onder meer afhankelijk van de akoestische isolatie van uw gebouw, de afstand van de zaal tot uw buren, het gebruik van de panden in uw buurt enz.

Voor het publiek

U moet voldoen aan de regels voor de verspreiding van versterkt geluid met betrekking tot de bescherming van het publiek dat in de zaal aanwezig is; deze regels zijn van toepassing sinds 21/02/2018. U moet onder meer het volgende doen:

  • Bepaal de tijdstippen waarop versterkt geluid wordt verspreid; deze kunnen verschillen van de bedrijfsuren van het etablissement.
  • Bepaal de maximale geluidsniveaus waarop u versterkt geluid verspreidt.
Categorie 1 LAeq 15 minuten, glijdend ≤ 85 dB (A)
Categorie 2 85 dB(A) < LAeq 15 minuten, glijdend ≤ 95 dB (A)
EN
 100 dB(C) < LCeq 15 minuten, glijdend ≤ 110 dB (C)
Categorie 3 95 dB(A) < LAeq 60 minuten, glijdend ≤ 100 dB (A)
EN
110 dB (C) < LCeq 60 minuten, glijdend ≤ 115 dB (C)

Geluidsniveaus in de categorieën 2 en 3 vereisen de naleving van specifieke exploitatievoorwaarden.

Voor meer informatie kunt u de pagina’s over de regels voor de verspreiding van versterkt geluid in Brussel raadplegen. 

Waarschuwing: de naleving van de geldende regels voor de bescherming van het aanwezige publiek garandeert niet dat de normen voor de bescherming van de buurt worden nageleefd. Beide aspecten van de wetgeving werken parallel. Bijgevolg zijn de categorieën 2 en 3 niet erg geschikt voor aangrenzende gebouwen of gebouwen met een slechte akoestische isolatie, omdat ze bij dergelijke geluidsniveaus moeilijk aan de geluidsnormen inzake buurtlawaai kunnen voldoen. In dat geval is het eerder raadzaam om voor categorie 1 te opteren. 

Datum van de update: 18/02/2022