U bent hier

Checklist van uw verplichtingen (professionnels)

Verplichte veiligheidscontroles voor alle schouwspelzalen

 • Bij elke voorstelling controleert de veiligheidsverantwoordelijke dat:
  • de maximale capaciteit van de zaal wordt nageleefd;
  • de nooduitgangen werken en vrij zijn.
 • Controleer zelf regelmatig de brandbestrijdings-, alarm- en waarschuwingsapparatuur of laat het doen door uw veiligheidsverantwoordelijke of uw gemachtigde.
 • Houd een veiligheidsregister bij.
 • Laat elk jaar de brandblussers controleren.
 • Laat de elektrische installaties controleren door een erkend organisme, overeenkomstig het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties). Bewaar de attesten en houd ze ter beschikking van de ambtenaar belast met het toezicht.
 • Zorg ervoor dat de verspreide geluidsniveaus aangepast zijn om:
  • een overlast voor de buurt te veroorzaken;
  •  het publiek in uw etablissement te beschermen tegen het lawaai.

Bijzondere controles en verplichtingen voor tenten

 • Telkens als de tent wordt afgebroken, moet het terrein weer in zijn oorspronkelijke staat worden hersteld.
Datum van de update: 14/09/2022