U bent hier

Schouwspelzalen (professionnels)

U wilt een schouwspelzaal, een feestzaal, een discotheek ... uitbaten? U wilt een tijdelijk evenement organiseren zoals een theater-, dans- of circusvoorstelling? U wilt de uitbatingsvoorwaarden van uw milieuvergunning beter begrijpen? U wenst meer te weten over de wettelijke voorwaarden die u moet naleven?
Deze gids geeft uitleg over uw verplichtingen. Hij bevat ook informatie over mogelijke afwijkingen.

Is dit op u van toepassing? 

Deze voorwaarden zijn op u van toepassing indien u uitbater bent van: 

 • een bioscoopcomplex, theater, operagebouw, muziekhal, concertzaal, discotheek, feestzaal met een oppervlakte van meer dan 200 m2;

  Een feestzaal is een inrichting:

  • die bestemd is voor de organisatie van feesten (banketten, bruiloften, communiefeesten ...) of
  • waar voorstellingen worden gegeven, ongeacht de aard van de voorstelling (poppentheater, concert, amateurtheater ...)
 • een café, muziekcafé, bar of restaurant met een podium waarbij de totale oppervlakte van het etablissement meer dan 200 m² bedraagt;
 • een circus of tent met een overdekte ruimte van meer dan 200 m2;
 • een kerk waar regelmatig concerten worden gehouden en waar de toegankelijke oppervlakte voor de gelovigen meer dan 200 m² bedraagt;
 • een dancing met een oppervlakte van meer dan 200 m2 ;

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als u een tijdelijk evenement in een theater of een tent wilt organiseren. 

Als u uw evenement organiseert in een zaal die al een milieuvergunning heeft onder rubriek 135, hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen.

Als u een polyvalente zaal uitbaat, hangt het feit of ze ingedeeld is of niet af van het soort activiteiten dat er plaatsvindt. Als het type activiteit nog niet bekend is, wordt de zaal op forfaitaire basis ingedeeld (als de voor het publiek toegankelijke oppervlakte meer dan 200 m² bedraagt).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Milieudienst van de gemeente waar het evenement wordt gehouden.

In sommige specifieke gevallen zijn deze voorwaarden niet op u van toepassing.   

Deze voorwaarden zijn niet op u van toepassing indien u uitbater bent van: 

 • een vergaderzaal, conferentieruimte of videoprojectiezaal;
 • een auditorium;
 • een geluidsopnamestudio;
 • een kegelbaan;
 • een sporthal, gymzaal, dansstudio;
 • een voetbalstadion, ook al wordt het af en toe gebruikt voor een concert of voorstelling;
 • een zaal die ontworpen is voor binnenspelen (bijvoorbeeld een bridgezaal);
 • een ontmoetingsruimte met achtergrondmuziek (bijvoorbeeld voor walking dinners);
 • een café of restaurant waar wel gezongen en gedanst wordt, maar waar geen podium is (een artiest danst of zingt bijvoorbeeld terwijl hij langs de tafels loopt);
 • een openluchtruimte waar een festival, concert, filmvoorstelling of theatervoorstelling plaatsvindt.

De voorwaarden naleven: een wettelijke verplichting

Uw schouwspelzaal maakt deel uit van de ingedeelde inrichtingen die onderhevig zijn aan een milieuvergunning.

Voor de berekening van de oppervlakte van uw exploitatie moet u de oppervlakte van de zaal/zalen nemen, vermeerderd met de oppervlakte van de aangrenzende zones die nodig zijn voor de werking ervan (vestiaire, bar, geluidsinstallatie, toiletten, gangen, zone voor de ticketcontrole enz.).

U hoeft de vloeroppervlakte van de verdiepingen met kantoorruimte niet mee te tellen, ook al gebruikt u deze kantoorruimte voor het beheer van uw exploitatie.

Berekening van de drempel Indeling van de zaal

Feest-/concertzaal, operagebouw, discotheek, muziekhal, tent, theater, bioscoopcomplex, met een totale overdekte oppervlakte > 200 m², met een totale capaciteit van de zalen:

 

Kleiner dan of gelijk aan 3000 personen
 

 

Groter dan 3000 personen

 

 

 

Rubriek 135 A (klasse 2)

 

Rubriek 135 B (klasse 1B)

Aandacht : Als u nog niet over een geldige milieuvergunning beschikt (rubriek 135 A of 135 B), moet u altijd een aangifte van klasse 3 (rubriek 135 C) doen bij de gemeente waar uw etablissement gelegen is, indien u versterkt geluid wilt verspreiden tussen middernacht en 7 uur ’s ochtends, ongeacht het geluidsniveau. Deze verplichting geldt vanaf 21/02/2018 voor alle inrichtingen die toegankelijk zijn voor het publiek, ook voor evenementen in de openlucht en voor tijdelijke evenementen.

Als u niet alle voorwaarden van uw milieuvergunning naleeft, dan bent u in overtreding en loopt u het risico op een sanctie (boete, gebruiksverbod, gevangenisstraf).

Waarom deze voorwaarden? 

De in de milieuvergunning gestipuleerde voorwaarden hebben als doel:

 • de veiligheid te garanderen;
 • de mobiliteit te garanderen;
 • het milieu te beschermen, en in het bijzonder geluidsoverlast voor de buurtbewoners en het publiek te vermijden.

Deze gids geeft toelichting over:

Een checklist vat uw verplichtingen samen, met name op het gebied van veiligheid.

Datum van de update: 14/09/2022