U bent hier

Ontwerp van uw zwembad (professionnels)

a. Bouw
b. Cabines
c. Sanitaire voorzieningen
d. Voetbaden

a.  Bouw 

Als het zwembad zich in een speciaal gebouw met grote overspanningen bevindt, laat dan controleren of de draagstructuren of de inrichtingsmaterialen en de desbetreffende verbindingsstukken:

 • niet onderhevig zijn aan corrosie, noch van nature, noch door behandeling;
 • toegankelijk zijn voor een visueel onderzoek.
  Dit visuele onderzoek moet voor het eerst worden uitgevoerd tijdens de eerste tien jaar van de inbedrijfsstelling van de inrichting en vervolgens om de vijf jaar.
  Laat het onderzoek uitvoeren door een bureau dat gespecialiseerd is in de stabiliteit van bouwwerken en bewaar het analyseverslag.
 •  Gebruik een waterdichte, corrosiewerende en vlot wasbare bekleding voor de bodem, plafonds en wanden van alle lokalen.
 • Gebruik corrosiewerende en vlot wasbare materialen voor alle interne uitrustingen zoals leuningen.
 • Vermijd scherpe hoeken en uitstekende elementen tot op een hoogte van 2 m boven de vloer of scherm ze af met een zachte bekleding.
 • Zorg voor een visuele markering van doorzichtige deuren en wanden. Doe er alles aan om verwondingen bij de bezoekers te voorkomen in geval van glasschade.

b. Cabines

Voor nieuwe projecten

 • U moet zorgen voor een duidelijke afscheiding tussen de zone ‘voor blote voeten’ en die ‘met schoenen’.

  De kleedkamers kunnen worden ingericht als gemeenschappelijke cabines met twee deuren tegenover elkaar, waarbij de ene uitgeeft op de zone ‘voor blote voeten’ en de andere op de zone ‘met schoenen’.

Voor bestaande zwembaden

Als het onmogelijk is om de zone ‘voor blote voeten’ en die ‘met schoenen’ van elkaar te scheiden, moet u een gemotiveerde afwijkingsaanvraag indienen bij Leefmilieu Brussel.

 • Tref equivalente hygiënemaatregelen in de gemengde zones, bijvoorbeeld:
  • het gebruik van slippers en
  • zeer frequent schoonmaken en water wegtrekken.

c. Sanitaire voorzieningen: toiletten en douches

 • Neem alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat er een verplicht bezoek is aan het toilet en de douche vóór het baden, vooral als u kinderen verwelkomt:
  • richt de zone in om dit bezoek te bevorderen;
  • informeer de baders en de verantwoordelijken van groepen kinderen duidelijk;
  • houd een planning bij van de bezoeken van scholen: aankomsturen, aantal kinderen, aantal begeleiders enz.

Toiletten

 • Voorzie toiletten voor baders op blote voeten in de nabijheid van het zwembad. Deze toiletten moeten hangtoiletten zijn.

  Hangtoiletten zijn verplicht:

  • voor nieuwe zwembaden en
  • bij de renovatie van de sanitaire voorzieningen in bestaande zwembaden.
    
 • Installeer voldoende toiletten voor baders op blote voeten, afhankelijk van het geëxploiteerde zwembad:
  • het aantal te installeren toiletten is gelijk aan het maximale bezoekersaantal gedeeld door 80, afgerond op het hogere gehele getal ;  

   Als u een zwembad < 200 m² exploiteert, kunt u een afwijking aanvragen.

  • er zijn minimaal 3 toiletten voorbehouden voor vrouwen en 3 toiletten voor mannen;
  • er is minstens één toilet voorbehouden voor personen met beperkte mobiliteit. 

   Als u een bestaand zwembad exploiteert dat niet toegankelijk is voor mensen met beperkte mobiliteit, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een trap, dan hoeft u geen speciale toiletten te voorzien, behalve als u het zwembad verbouwt.

 • Voorzie minimaal één wastafel per groep van mannen- en vrouwentoiletten.
 • Voorzie gescheiden toiletten voor mensen met schoenen.

Douches

 • De douches maken gebruik van het water van het distributienet, hetzij lauw, hetzij koud.
 • Het lauwe water wordt geproduceerd door een waterverwarmingssysteem dat het water indien mogelijk op een temperatuur > 60 °C brengt. Het mengen met koud water gebeurt zo dicht mogelijk bij de watertoevoer in de douches.
 • Installeer voldoende douches al naargelang van het geëxploiteerde zwembad:
  • het aantal te voorziene douches is gelijk aan het maximale bezoekersaantal gedeeld door 20;  

   Als u een zwembad < 200 m² exploiteert, kunt u een afwijking aanvragen.

  • er zijn minimaal 2 lauwe douches voorbehouden voor vrouwen en 2 voor mannen.

d. Voetbaden

 • Het is verplicht om een voetbad te installeren in een zone waar de baders langs moeten om het zwembad te bereiken:
  • bij voorkeur vlak vóór het betreden van het zwembad;
  • tussen de toiletten en het zwembad.
 • Maak de voetbaden minstens één keer per dag schoon en leeg.
 • Voorzie de voetbaden van stromend en ontsmettend water dat niet gerecycleerd mag worden.
 • Respecteer het percentage ontsmettingsmiddel voorzien in de bacteriologische parameters.
Datum van de update: 14/09/2022