U bent hier

Luchtkwaliteit (professionnels)

a. Luchtkwaliteit
b. Ventilatie

 a. Luchtkwaliteit

 • De lucht van de zwembadhal en van de voor het publiek toegankelijke ruimtes moet voldoen aan kwaliteitsnormen:
  • scheikundige parameters   
  • fysische parameters  
   Fysische parameters Richtwaarden
   Luchttemperatuur

   Min. 1 °C hoger dan de watertemperatuur van het grootste zwembad

   Relatieve luchtvochtigheid < 65 %

    

 

Scheikundige parameters

Eenheden

Bemonsteringstijd Toegelaten maxima Aanbevolen maxima Methode

Chlooramines

(in de vorm van trichlooramine)
mg/m3

2 uur

0,5 0,3 Ionenchromatografie, meting op 1,5 meter afstand van de vloer

Ozon

 (als u gebruik maakt van een aanvullend chloor-ozonsysteem)
µg/m³

1 uur

8 uur

180

120

   

b. Ventilatie

 •  Het heteluchtdebiet in de zwembadhal dient de streefwaarde van 30 m³ per uur en per m² totale vloeroppervlakte te benaderen.
 • De verse lucht voor de ventilatie:
  • wordt aangevoerd vanuit een plaats in de open lucht en
  • op een voldoende afstand van eender welke vervuilingsbron.
 • Respecteer de luchtkwaliteitswaarden voor:
  • het luchtdebiet en
  • de procentuele toevoer van verse lucht in verhouding tot de gerecycleerde lucht.
Datum van de update: 14/09/2022