U bent hier

Kwaliteit van het water (professionnels)

a. Kwaliteit en temperatuur van het zwembadwater
b. Behandeling van het water 
c. Toevoer van vers water en lediging van het zwembad 

a. Kwaliteit en temperatuur van het zwembadwater

 • Gebruik voor uw installaties het drinkwaterdistributienet.
 • Als het water niet afkomstig is van het distributienet, maar bijvoorbeeld wordt opgepompt, moet het dezelfde kwaliteit hebben als het drinkwater.
 • De watertemperatuur bedraagt ≤ 28 °C voor grote zwembaden en ≤ 30 °C voor kleine zwembaden.

b. Behandeling van het water

In alle gevallen

 • De behandeling van het water van uw zwembad omvat minstens:
  • een voorfiltratie;
  • een filtratie;
  • een oxidatie die gepaard gaat met ontsmetting;
  • een pH-correctie;
  • de toevoer van vers water.
 • Voorzie een filtercontrolesysteem. Elke filter is uitgerust met een systeem dat :

  Als u geen systeem voor de controle van de afdichting en geen alarmsysteem hebt, moet u op de filters een paar manometers plaatsen die de druk aan de invoer en de uitlaat van elke filter aangeven.

  De filters moeten dan worden afgedicht al naargelang van het drukverlies dat de manometer aangeeft.

  • de afdichting controleert en
  • een alarm doet afgaan zodra de capaciteit de ondergrens heeft bereikt.
 • De watercirculatie en -filtratie moeten constant in werking zijn.
 • Het debiet van de filters is ≥ 70% van dat van een schone filter.

  U kunt een afwijking aanvragen met betrekking tot het debiet van de filters. In dat geval moet u uw aanvraag motiveren door uit te leggen welke maatregelen worden getroffen om een gelijkwaardige waterkwaliteit te garanderen.

 • De recyclage of turnover van het zwembadwater wordt gemeten met een debietmeter. Dit gebeurt volledig in:
  • 4 uur voor grote zwembaden > 1,5 m diep;
  • 90 minuten voor kleine zwembaden ≤ 1,5 m diep;
  • 20 minuten voor plonsbaden ≤ 0,4 m diep;
 • Het dagelijks gerecycleerde watervolume moet 3 m3 per bader bedragen.
 • Ontgas doorlopend het water van zwembaden met ludieke uitrustingen zoals waterstralen en watervallen, golven enz. als het gehalte chlooramines in de lucht de normen overschrijdt.
 • Het is verboden chemicaliën rechtstreeks in het zwembad te spuiten.
 • Het gebruik, in het zwemwater, van andere chemicaliën dan die welke nodig zijn om het water te ontsmetten en de pH aan te passen, is verboden.

  U kunt flocculanten of coagulanten gebruiken vóór de filtratie.

 • Verdun de producten voor de pH-aanpassing tot het uiterste voordat ze in het filtratiecircuit geïnjecteerd worden.
 •  Injecteer het zuur en het ontsmettingsmiddel niet tegelijkertijd in het watercircuit. Deze injecties moeten zo ver mogelijk van elkaar gebeuren.

Voor desinfectie met chloor, hypochloriet of ozon

 • Het zwemwater moet voldoen aan kwaliteitsnormen:
  • scheikundige parameters 
   Scheikundige parameters Methodes Eenheden

   Grens-

   waarden

   Richtwaarden

   pH
   Ondergrens
   Bovengrens

   Elektrometrie Sorensen

   7,0

   7,6

    

   Vrij chloor
   Ondergrens

   Bovengrens
   Colorimetrie (DPD, …) mg/l

   0,3

   1,5

   0,5

   1

   Gebonden chloor: bovengrens Colorimetrie (DPD ...) berekend op grond van totale chloormetingen mg/l

   0,8

   0,5
   Ureum: bovengrens

   Berthelot of

   diacetylmonoxime
   mg/l 2,0 1
   Oxideerbaarheid in verwarmde oplossing en in zuur milieu (KMnO4): bovengrens Titrimetrie met kaliumpermanganaat mg 02/l 5,0  

   Chloride: bovengrens

   Titrimetrie met zilvernitraat mg Cl/l 800  

   Ozon

   (als u gebruik maakt van een aanvullend chloor-ozonsysteem)
     mg/l 0,05  
   Chloroform

   Chromatografie in gasvormige

   fase
   mg/l 0,1  
  • bacteriologische parameters 
   Bacteriologische parameters Methodes

   Eenheid -

   zwembad
   Toegelaten maxima zwembad Eenheid - voetbad

   Aanbevolen maxima

   voetbaden
   Totaal aantal koloniën bij 37 °C en na 48 uur Telling na gelincorporatie aantal/ml                           100 aantal/ml 1000
   Pseudomonas aeruginosa Telling na filtratie aantal/100ml 0 aantal/50ml 10
   Coagulase-positieve stafylokokken Telling na filtratie aantal/100ml 0 aantal/50ml 10
   Fecale streptokokken Telling na filtratie aantal/100ml 0 aantal/50ml 10
  • fysische parameters 
   Fysische parameters Verplichte waarden
   Helderheid Doorzichtigheid tot op de bodem van het bad
   Zichtbare verontreiniging Geen
   Kleur Geen

Voor procedés die een aanvulling vormen op de chloorbehandeling: ozon en UV-lampen

 • Als u een aanvullend chloor-ozonsysteem gebruikt, filter dan het water met actieve kool om overtollige ozon op te vangen voordat u het terugstuurt naar het zwembad.
 •  Als u chloor/UV-lampen gebruikt, moet u:
  • de wetgeving inzake elektrische installaties naleven;
  • uw gebruikte lampen weggooien als gevaarlijk afval;
  • de lampen regelmatig schoonmaken;
  • ervoor zorgen dat de lichtintensiteit van de lampen ≥ 260J/m² bedraagt op de vloeistof die rond de lamp circuleert;
  • de UV-generator installeren na de filtratie.

Voor chloorvrije ontsmettingsprocedés

 • U mag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen chloorvrij ontsmettingsprocedé gebruiken.  

  U kunt een afwijking aanvragen. In dat geval moet het systeem:

  • alle garanties bieden inzake veiligheid en gezondheid, en
  • geëvalueerd en goedgekeurd zijn door Volksgezondheid.

Voor ontsmettingsprocedés op basis van zoutelektrolyse (NaCl)

 • Voorzie een geschikte ventilatie om het risico van een explosie als gevolg van waterstofophoping in de ruimte te voorkomen.
 • Installeer een actief ventilatiesysteem om de waterstof naar buiten te evacueren.
 • Pas uw elektrische installaties aan.
 • Maak geen gebruik van dit type ontsmetting als uw zwembad hoge bezoekerspieken heeft, bijvoorbeeld schoolbezoeken ...

c. Toevoer van vers water en lediging van het zwembad

 • Doe vers water in het zwembad om te voldoen aan de waarden inzake de water en luchtkwaliteit

  Doorgaans kunnen met een toevoer van 30 l per dag en per bader de waterkwaliteitswaarden worden nageleefd.

 • Installeer een of meer watermeters om de dagelijkse waterverversingen te registreren.
 • Ledig het zwembad met een frequentie die het mogelijk maakt om de waarden voor de waterkwaliteit na te leven.
  Als uw installatie bestaat uit:
  • een klein zwembad, ledig het dan ten minste eenmaal per jaar;
  • een plonsbad, ledig het dan minstens vier keer per jaar.
Datum van de update: 18/02/2022