U bent hier

Beheer van uw zwembad (professionnels)

a. Noodmaatregelen, alarmen en kennisgeving
b. Hygiëne
c. Signalisatie

a. Noodmaatregelen en alarmen

 • Geef opdracht dat uw technische verantwoordelijke of uw afgevaardigde onmiddellijk op de hoogte wordt gebracht in geval van een storing aan de waterbehandelingsinstallaties.
 • Laat alarmen installeren voor het chloorgehalte en de pH van het water. Deze alarmen moeten geactiveerd worden zodra men buiten het bereik van de richtwaarden
  Ze werken op zijn minst tijdens de openingsuren.
 • De pompen voor de injectie van het ontsmettingsmiddel en de pH-correctie moeten automatisch onderbroken worden zodra het watercirculatiedebiet onder 40% van de normale waarde daalt.
 • Neem alle maatregelen om de zwembaden te ontruimen als de vrije chloorwaarden, die automatisch of tijdens een dagelijkse controle worden gemeten, hoger zijn dan 2 mg/l.
 • Stel de bevoegde overheid binnen de 48 uur op de hoogte als:
  • een lichamelijk ongeval heeft geleid tot een overlijden of een ziekenhuisopname van meer dan één dag;
  • een technisch incident heeft geleid tot de ontruiming of de sluiting van het zwembad.
 • Maak aan de bevoegde overheid de resultaten van de periodieke controles over als deze de vastgelegde waarden overschrijden.

b. Hygiëne

 • Het reglement dat de baders en bezoekers moeten naleven, vereist minstens dat:
  • de baders badkleding moeten dragen die strikt voorbehouden is voor het baden;
  • kinderen van minder dan 7 jaar onder het toezicht dienen te staan van een volwassene.
 • Het huishoudelijk reglement verbiedt de toegang tot het zwembad aan:
  • elke persoon wiens gedrag een bedreiging vormt voor de gezondheid, de hygiëne of de veiligheid van de andere baders;
  • elke persoon die duidelijk geen gebruik heeft gemaakt van de douche vóór het baden;
  • dieren

c. Signalisatie

 • Breng pictogrammen aan in de douches, de sanitaire voorzieningen, de voetbaden en de zwembadhal om het na te leven reglement weer te geven.
 •  Hang bij de ingang van de vestiging de verslagen op van de periodieke controles die werden opgesteld door de erkende laboratoria.
  Deze verslagen bevatten de gemeten waarden, de grenswaarden en richtwaarden.
 •  Hang duidelijk de volgende informatie op voor de gebruikers van het zwembad:
  • het huishoudelijk reglement;
  • het interventieproces in geval van een ongeval;
  • aanbevelingen met betrekking tot de hygiëne.
Datum van de update: 18/02/2022