U bent hier

Overdekte zwembaden (professionnels)

U exploiteert een zwembad en u wilt meer inzicht krijgen in de exploitatievoorwaarden van uw milieuvergunning? Deze gids vertelt u wat uw verplichtingen zijn en vermeldt tevens eventuele afwijkingen.

Is dit op u van toepassing?

De regels gelden altijd indien het zwembad dat u exploiteert of bezit groter is dan 200 m².

Deze voorwaarden zijn op u van toepassing indien u een zwembad of bad in een gesloten circuit met waterfiltering en -ontsmetting exploiteert:  

 • een privézwembad dat u gebruikt in het kader van uw beroep, bijvoorbeeld in een context van kinesitherapie of kinderopvang ...
 • een zwembad waarvoor een lidkaart vereist is om toegang te krijgen;
 • een collectief bubbelbad;
 • een zwembad gelegen in een appartementsgebouw of een mede-eigendom waartoe het personeel dat in de kantoren werkt toegang heeft.

In  sommige specifieke gevallen zijn deze voorwaarden niet op u van toepassing.  

Vallen niet onder deze voorwaarden:

 • zwembaden ≤ 200 m² gelegen op een privéterrein en strikt bestemd voor privé- of familiegebruik;
 • zwembaden ≤ 200 m² gelegen in een appartementsgebouw of een mede-eigendom waarvan de toegang is voorbehouden aan de bewoners van het gebouw of, af en toe, aan hun gasten of familie;
 • hamams of massageruimtes met nevel;
 • openbare baden met enkel openbare douches;
 • douches van fitness- of sportzalen;
 • bubbelbaden in hotelkamers.

De voorwaarden naleven: een wettelijke verplichting 

U exploiteert een ingedeelde inrichting die onderworpen is aan een aangifte of een milieuvergunning onder rubriek 14:

 

Rubriek 14 a

 • de oppervlakte van het zwembad is ≤ 200 m²
 • het zwembad is niet uitsluitend voorbehouden voor huishoudelijk gebruik

 

Aangifte klasse 2

 

Rubriek 14 b

 • de oppervlakte van het zwembad is > 200 m²

Milieuvergunning van klasse 1B

Als u ≥ 100 kg zoutzuur of zwavelzuur, natriumhypochloriet of calciumhypochloriet opslaat, wordt uw installatie ook ingedeeld in rubriek 121, die betrekking heeft op bijtende stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu.

In deze gids vindt u de exploitatievoorwaarden voor gevaarlijke stoffen in verband met zwembaden.

Als u niet alle voorwaarden van uw milieuvergunning naleeft, bent u in overtreding en riskeert u sancties (boete, gebruiksverbod ...).

Waarom deze voorwaarden?

De in de milieuvergunning gestipuleerde voorwaarden hebben als doel:

 • de veiligheid van de baders en van de omwonenden te verzekeren;
 • het milieu te beschermen, en in het bijzonder vervuiling van het grondwater en de lucht te voorkomen.

In deze gids verneemt u welke verplichtingen u hebt wat betreft:

Datum van de update: 14/09/2022