U bent hier

Verplichte controles en onderhoud (professionnels)

a. Algemeen onderhoud
b. Onderhoud van de uitrusting
c. Onderhoud van het CO- en NO2-detectiesysteem
d. Onderhoud van de koolwaterstofscheider

a. Algemeen onderhoud

 • Zorg ervoor dat de parking steeds in een goed onderhouden toestand blijft.
 • Controleer regelmatig de toestand van de markeringen op de grond: parkeerplekken, fietspaden, voetpaden, verboden zones, ...
 • Geef de gangen en toegangen jaarlijks een onderhoudsbeurt: inrichtingen ter hoogte van de in- en uitgangen van de parking, toegang tot de nooduitgangen, toegang tot de blusapparaten, …

b. Onderhoud van de uitrusting

 • Voorzie elk jaar een controle en onderhoud van:
  • de algemene verlichting en de noodverlichting; 
  • het ventilatiesysteem: ventilatoren, leidingen, kokers, openingen voor luchttoevoer en -afvoer, activeringsmechanismen; 
  • de brandbestrijdingsmiddelen: brandblussers, haspels, sprinklers, ...; 
  • de eventuele beveiligde openingsmechanismen van de deuren.

c. Onderhoud van het CO- en NO2-detectiesysteem

 • Als er door uw vergunning een CO- of NO2-detectiesysteem wordt opgelegd:

Laat minstens één keer per jaar (of zo vaak als de fabrikant dit aanraadt) uw CO- en NO2-detectiesysteem controleren, ijken en onderhouden door een bevoegde persoon.

 • Bewaar de onderhoudsattesten en de facturen gedurende 2 jaar en houd ze ter beschikking in geval van controle.
 • Als uw systeem gecentraliseerd is, bewaar dan gedurende 2 jaar het jaarlijkse overzicht van de door het apparaat geregistreerde CO- of NO2-concentratieoverschrijdingen.

d. Onderhoud van de koolwaterstofscheider

De koolwaterstofafscheider wordt niet langer beschouwd als de beste technologie om het probleem op te lossen van het afvalwater dat in de riolering wordt geloosd. In sommige gevallen is het gebruik ervan echter toch nog gerechtvaardigd, met name bij grote parkings waar er veel beweging is. We analyseren de dossiers geval per geval, in het kader van de effectenstudie, om de beste oplossing voor elke parking te bepalen.

Meestal leggen we geen koolwaterstofscheider op. We geven de voorkeur aan een regelmatige - droge of natte - reiniging en het gebruik van inerte materialen om accidentele vloeistoflekken te absorberen. 

Datum van de update: 14/09/2022