U bent hier

Uw parking verbouwen (professionnels)

U wilt:

  • de gebruiksuren of het type van gebruikers veranderen;
  • in de parking een installatie of machine toevoegen, die de werking van de parking kan beïnvloeden (bv. koelgroep, ...);
  • de parkeerplaatsen reorganiseren;
  • de toegangen en de nooduitgangen van de parking veranderen;
  • het ventilatiesysteem of de ventilatieopeningen wijzigen;
  • binnenmuren toevoegen;
  • garageboxen of lokalen creëren; 
  • barrières plaatsen aan de ingang van de parking;
  • werken uitvoeren waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is?

Dan moet u vragen om uw milieuvergunning te wijzigen. Op deze pagina's vindt u alle informatie die u nodig hebt om uw aanvraag in te dienen

Datum van de update: 14/09/2022