U bent hier

Uw afval (professionnels)

a. Opslaan van gevaarlijke afvalstoffen
b. Verwijderen van gevaarlijke afvalstoffen
c. Verwijderen van afvalwater

a. Opslaan van gevaarlijke afvalstoffen

Top

b. Verwijderen van gevaarlijke afvalstoffen

 • Scheid doeken doordrongen van solventen, olie of andere gevaarlijke stoffen van ander afval (niet bevuild papier, karton). Werp ze in een speciale houder (bak, vat,...) weg van hittebronnen. 

  Besmeurde doeken vormen gevaarlijke afvalstoffen. Hun afvoer kan op twee manieren verlopen:

  Opgelet, deze afvalstoffen mogen niet worden afgevoerd als restafval

 • Bewaar gebruikte batterijen in een ondoorlatende, zuurbestendige houder.
 • Laat de gevaarlijke afvalstoffen ophalen door een vergunde operator in het Brussels Hoofstedlijke Gewest.
 • Houd de bewijzen van de afvalophaling (of een kopie) daarvan bij in een register. 

  Voor het verwijderen van de gevaarlijke afvalstoffen moet u :

  • een register van uw gevaarlijke afvalstoffen bijhouden. Dit register bevat alle traceerbaarheidsdocumenten.
   Onder "traceerbaarheidsdocumenten" wordt verstaan:
   • elk document of contract dat door de inzamelaar, handelaar, makelaar aan de afvalstoffenhouder/-producent wordt bezorgd;
   • elk document of contract dat door de inzamel- of verwerkingsinrichting wordt afgeleverd.

  Een traceerbaarheidsdocument kan een factuur, een CMR-vrachtbrief, een verzendingsnota, een weegbon, een contract, ... zijn waarop alle nodige informatie wordt vermeld.

  • dit register op verzoek voorleggen aan de bevoegde autoriteit.

Top

c. Verwijderen van afvalwater

Top

Datum van de update: 18/02/2022